print

U periodu januar – novembar 2018. godine porezni obveznici Federacije BiH uplatili su 4.705.498.326 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Objavljeno:05.12.2018

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – novembar 2018. godine uplatili 4.705.498.326 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za  328.933.764 KM više u odnosu na januar – novembar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 7,52 %.

Uplate javnih prihoda po kantonima, u periodu januar – novembar 2018. godine, u odnosu na januar – novembar 2017. godine, prikazujemo u sljedećoj tabeli:
 

R.br.

Kantoni

januar - novembar  2017.

januar - novembar   2018.

index

18/17. (%)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati u 2018 (%)

1.

Sarajevski

1.641.610.780

1.737.064.426

105,81

95.453.646

36,92

2.

Tuzlanski

716.171.782

779.869.435

108,89

63.697.653

16,57

3.

Zeničko-dobojski

559.633.185

610.460.770

109,08

50.827.586

12,97

4.

Hercegovačko-neretvanski

521.398.862

571.271.223

109,57

49.872.361

12,14

5.

Srednjobosanski

327.218.118

351.876.348

107,54

24.658.231

7,48

6.

Unsko-sanski

275.045.474

289.726.155

105,34

14.680.681

6,16

7.

Zapadnohercegovački

167.279.983

180.258.981

107,76

12.978.998

3,83

8.

Kanton 10

75.506.666

79.928.666

105,86

4.422.000

1,70

9.

Bosansko-podrinjski

47.854.515

58.462.656

122,17

10.608.141

1,24

10.

Posavski

44.845.198

46.579.665

103,87

1.734.467

0,99

 

Ukupno

4.376.564.562

4.705.498.326

107,52

328.933.764

100,00

 

U periodu januar – novembar 2018. godine u odnosu na januar – novembar 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 102.914.087 KM, ili iskazano u procentu za 6,94 %. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

 • poreza na dobit u iznosu od 367.837.668 KM, što je više za 11,51 % ili 37.956.235 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 10,81 % ili za 28.195.191 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,12 % ili za 9.761.043 KM;
 • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 154.494.180 KM, što je više za 0,64 % ili za 982.761 KM;
 • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 1.130.190 KM što je za 20,21 % ili za 286.177 KM manje; 
 • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od  409.758.343 KM, što je povećanje za 12,77 % ili za 46.398.949 KM;
 • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 356.191.572 KM, što je manje za 0,13 % ili za  457.070 KM.

U periodu januar – novembar 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  3.113.952.158 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 225.869.325 KM ili iskazano u procentu za 7,82 %.

Naplaćeni doprinosi u 2018.godini iznose:

 • doprinosi za PIO/MIO 1.726.956.480 KM;
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.243.317.815 KM;
 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 143.677.864 KM.
   

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.11.2018. godine je 527.396 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu. 

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 

 

                                                              Vaša Porezna uprava Federacije BiH