print

Informacija o izmjeni datuma i vremena prijema zahtjeva za učešće za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

Objavljeno:13.11.2018

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH, Porezna uprava Federacije BiH je objavila informaciju da u skladu sa članom 21. tačkom a) Zakona o javnim nabavkama BiH provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku aplikativnog softvera „Adaptivni zahtjevi za softverska rješenja koja su podrška poslovnim procesima u Poreznoj upravi Federacije BiH u cilju potrebnih izmjena: nPIS – obrada prijava i ostalih dokumenata, registracija, knjigovodstvo, prinudna naplata, razmjena, servisne aplikacije i tehnološko unapređenje softverskih rješenja”, za potrebe Porezne uprave Federacije BiH u 2018. godini.

Tenderska dokumentacija za fazu pretkvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja je objavljena 05.11.2018. godine na web stranici ugovornog organa – Porezne uprave Federacije BiH, u dijelu JAVNE NABAVKE – PREGOVARAČKI BEZ OBJAVE, i dostupna je za sve zainteresirane kandidate/ponuđače.

Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati/ponuđači da je izvršena izmjena tačke 4.6 tenderske dokumentacije.

Zahtjev za učešće za fazu pretkvalifikacije je potrebno dostaviti na adresu ugovornog organa: Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured Sarajevo, ul. Husrefa Redžića 4, 71000 Sarajevo, najkasnije do 22.11.2018. godine do 09:00 sati.

Obavještenje o izmjeni datuma i vremena prijema zahtjeva za učešće za pregovarački postupak bez objave obavještenja je objavljeno 13.11.2018. godine na web stranici ugovornog organa – Porezne uprave Federacije BiH, u dijelu JAVNE NABAVKE – PREGOVARAČKI BEZ OBJAVE, i dostupno je za sve zainteresirane kandidate/ponuđače na linku ovdje .