print

U periodu januar – oktobar 2018. godine porezni obveznici Federacije BiH uplatili su 4.264.429.966 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Objavljeno:05.11.2018

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – oktobar 2018. godine uplatili 4.264.429.966 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za  286.616.293 KM više u odnosu na januar – oktobar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 7,21%.

Uplate javnih prihoda po kantonima, u periodu januar – oktobar 2018. godine, u odnosu na januar – oktobar 2017. godine, prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

januar oktobar  2017.

januar oktobar  2018.

index

18/17. (%)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

1.494.488.640

1.578.239.577

105,60

83.750.937

37,01

2.

Tuzlanski

648.990.630

703.157.866

108,35

54.167.236

16,49

3.

Zeničko-dobojski

508.353.695

552.429.203

108,67

44.075.508

12,95

4.

Hercegovačko-neretvanski

473.923.046

514.248.866

108,51

40.325.820

12,06

5.

Srednjobosanski

294.757.405

319.134.662

108,27

24.377.257

7,48

6.

Unsko-sanski

250.841.728

263.892.310

105,20

13.050.583

6,19

7.

Zapadnohercegovački

152.906.016

164.419.155

107,53

11.513.139

3,86

8.

Kanton 10

69.085.665

72.509.894

104,96

3.424.230

1,70

9.

Bosansko-podrinjski

43.354.343

53.847.645

124,20

10.493.303

1,26

10.

Posavski

41.112.507

42.550.788

103,50

1.438.281

1,00

 

Ukupno

3.977.813.673

4.264.429.966

107,21

286.616.293

100,0

 

U periodu januar – oktobar  2018. godine u odnosu na januar – oktobar 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 93.384.656 KM, ili iskazano u procentu za 6,90%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

 • poreza na dobit u iznosu od 337.693.817 KM, što je više za 10,69% ili 32.602.197 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 10,08% ili za 24.554.360 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 13,07% ili za 8.047.837 KM;
 • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 140.146.584 KM, što je više za 0,13% ili za 177.528 KM;
 • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 1.008.674 KM što je za 23,5% ili za 309.796 KM manje; 
 • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od  369.791.637 KM, što je povećanje za 12,28% ili za 40.456.256 KM;
 • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 326.409.017 KM, što je manje za 0,27% ili za 882.284 KM.

U periodu januar – oktobar 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  2.812.550.300 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 192.894.643 KM ili iskazano u procentu za 7,36%.

Naplaćeni doprinosi iznose:

 • doprinosi za PIO/MIO 1.561.284.715 KM;
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.121.086.430 KM;
 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 130.179.155 KM.
   

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2018. godine je 527.586 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu. 

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH