print

U periodu januar – septembar 2018. godine porezni obveznici Federacije BiH uplatili su 3.834.629.567 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Objavljeno:03.10.2018

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – septembar 2018. godine uplatili 3.834.629.567 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za  264.488.358 KM više u odnosu na januar – septembar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 7,41%.

Uplate javnih prihoda po kantonima, u periodu januar – septembar 2018. godine, u odnosu na januar – septembar 2017. godine, prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

januar-septembar  2017.

januar-septembar  2018.

index

18/17. (%)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati(%)

1.

Sarajevski

1.347.073.319

1.420.791.764

105,47

73.718.445

37,05

2.

Tuzlanski

579.267.971

631.305.317

108,98

52.037.346

16,46

3.

Zeničko-dobojski

449.809.964

496.083.382

110,29

46.273.418

12,94

4.

Hercegovačko-neretvanski

428.718.162

463.985.337

108,23

35.267.175

12,10

5.

Srednjobosanski

265.954.362

287.250.773

108,01

21.296.410

7,49

6.

Unsko-sanski

223.811.343

235.135.689

105,06

11.324.345

6,13

7.

Zapadnohercegovački

136.924.839

148.042.066

108,12

11.117.228

3,86

8.

Kanton 10

62.200.202

64.952.821

104,43

2.752.620

1,69

9.

Bosansko-podrinjski

39.333.081

48.856.923

124,21

9.523.841

1,27

10.

Posavski

37.047.967

38.225.496

103,18

1.177.529

1,00

 

Ukupno

3.570.141.210

3.834.629.567

107,41

264.488.358

100,00

 

U periodu januar – septembar 2018. godine u odnosu na januar – septembar 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 92.875.846 KM, ili iskazano u procentu za 7,64%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

 • poreza na dobit u iznosu od 311.391.269 KM, što je više za 11,96% ili 33.270.383 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 11,23% ili za 25.008.299 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,89% ili za 8.262.084 KM;

 • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 125.430.700 KM, što je manje za 1,75% ili za 2.234.690 KM;

 • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 938.966 KM što je za 18,67% ili za 215.521 KM manje; 

 • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 331.580.922 KM, što je povećanje za 12,07% ili za 35.701.893 KM;

 • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 295.757.669 KM, što je manje za 0,01% ili za 14.810 KM.

 

U periodu januar – septembar 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  2.521.896.141 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 171.345.157 KM ili iskazano u procentu za 7,29%.

Naplaćeni doprinosi iznose:

 • doprinosi za PIO/MIO 1.399.652.407 KM;

 • doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.005.435.428 KM;

 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 116.808.306 KM.
   

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika, na dan 30.09.2018. godine je 525.320 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koje prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu. 

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Porezna uprava FBiH je izvršila 14.797 brzih kontrola koje su djelom izvršene i po prijavi građna. U ovim kontrolama Uprava je otkrila 5.113 radnika koji su radili na crno i koji su nakon kontrole Uprave prijavljeni, zato pozivamo sve građane da saznanja o nepoštivanju poreznih zakona i dalje prijavljuju Poreznoj upravi.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

  Vaša Porezna uprava Federacije BiH