print

Upriličeno svečano polaganje zakletve za 23 državna službenika

Objavljeno:24.09.2018

U Poreznoj upravi Federacije BiH je 21.09.2018. godine upriličeno svečano polaganje zakletve za 23 državna službenika, koji su zaposleni u Kantonalnom poreznom uredu i u Središnjem uredu Porezne uprave Federacije BiH.

Polaganje zakletve je upriličeno u skladu sa  odredbama Zakona o državnoj službi u FBiH i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnog službenika u organima državne službe u FBiH.

Zakletvu vjernosti državni službenici su položili pred v.d.direktorom Šerifom Isovićem i v.d. zamjenikom direktora Slobodanom Vukojom, koji su novoprimljenim  zaposlenicima poželjeli puno zdravlja, sreće i uspjeha u radu. Posebno su naglasili važnost edukacije i samoedukacije svih zaposlenika, obaveze poštivanja zakona i podzakonskih akata, te profesionalnog i partnerskog odnosa prema poreznim obveznicima.

Potpisivanjem teksta zakletve, državni službenici su se obavezali, „da će u svom radu poštivati Ustav BiH i Ustav Federacije BiH, zakone i druge propise Države Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, vrijednosti međunarodnog prava, štititi ljudska prava i slobode, da će savjesno, odgovorno i profesionalno izvršavati zadatke predviđene opisom radnog mjesta, da će u svom radu izbjegavati djelatnosti i propuste koji su nespojivi sa dužnostima državnog službenika, te štititi i brinuti se o ravnopravnosti i pravima svih naroda i građana Bosne i Hercegovine“.  

Svečanom polaganju zakletve za novoprimljene državne službenike prisustvovala je i Sabina Zvirac, šefica Porezne ispostave Centar - Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo i Bosiljka Vranjić, p.o. pomoćnik direktora u Službi direktora.