print

Prodata imovina poreznog obveznika „Autosaobraćaj“ d.o.o Goražde za 166.000,00 KM

Objavljeno:19.09.2018

Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Goražde, u postupku prinudne naplate, prodao je zaplijenjenu imovinu poreznog obveznika “Autosaobraćaj“ d.o.o. Goražde - Vitkovići za 166.000,00 KM. 

Prodat je skladišni prostor i dvorište. Iz prodate imovine naplaćeni su svi dužni javni prihodi navedenog poreznog obveznika, kao i dužni javni prihodi njegovog osnivača, odnosno poreznog obveznika “Enol” d.o.o, koji su se nalazili u postupku prinudne naplate.