print

Prodata zaplijenjena imovina za 86.250,00 KM

Objavljeno:06.09.2018

Porezna uprava FBiH obavještava javnost da je u Kantonalnom poreznom uredu Ljubuški u postupku prinudne naplate prodata imovina poreznog obveznika „Lišto“ d.o.o Široki Brijeg u vrijednosti od 86.250,00 KM.

Prodata je nekretnina koja je zaplijenjena u postupku prinudne naplate dužnih javnih prihoda.

Porezna uprava Federacije BiH će i u narednom periodu organizirati javnu prodaju zaplijenjene imovine, kao krajnju mjeru koja se poduzima u postupku prinudne naplate dužnih javnih prihoda.