print

U periodu januar – avgust 2018. godine porezni obveznici Federacije BiH uplatili su 3.416.123.997 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Objavljeno:04.09.2018

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – avgust 2018. godine uplatili 3.416.123.997 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za  222.080.594 KM više u odnosu na januar – avgust 2017. godine ili iskazano u procentu više za 6,95%.

Uplate javnih prihoda po kantonima, u periodu januar – avgust 2018. godine, u odnosu na januar – avgust 2017. godine, prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

R.br.

Kanton

Jan-avg 2017.

 Jan-avg 2018.

index

18/17. (%)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati(%)

1.

Sarajevski

1.210.046.588

1.268.671.904

104,84

58.625.316

37,14

2.

Tuzlanski

516.832.660

562.992.630

108,93

46.159.970

16,48

3.

Zeničko-dobojski

400.612.612

436.298.318

108,91

35.685.706

12,77

4.

Hercegovačko-neretvanski

381.115.949

415.489.763

109,02

34.373.814

12,16

5.

Srednjobosanski

238.749.846

256.673.712

107,51

17.923.866

7,51

6.

Unsko-sanski

200.273.882

210.482.361

105,10

10.208.479

6,16

7.

Zapadnohercegovački

122.776.706

132.980.477

108,31

10.203.771

3,89

8.

Kanton 10

55.306.181

57.901.810

104,69

2.595.629

1,69

9.

Bosansko-podrinjski

35.215.191

40.480.484

114,95

5.265.294

1,18

10.

Posavski

33.113.790

34.152.538

103,14

1.038.748

1,00

 

Ukupno

3.194.043.403

3.416.123.997

106,95

222.080.594

100,00

 

 

U periodu januar - avgust 2018. godine u odnosu na januar – avgust 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 78.594.758 KM, ili iskazano u procentu za 7,16%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

 • poreza na dobit u iznosu od 282.660.023 KM, što je više za 10,81% ili 27.567.866 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 9,98% ili za 20.373.897 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,11% ili za 7.193.969 KM;

 • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 113.453.463 KM, što je manje za 2,43%  ili za 2.820.226 KM;

 • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 834.756 KM, što je manje za 16,08% ili za 159.890 KM; 

 • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 293.826.994 KM, što je povećanje za 11,57% ili za 30.460.350 KM;

 • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 269.489.422 KM, što je više za 0,5% ili za 1.435.976 KM.

U periodu januar – avgust 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  2.236.024.145 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 143.859.234 KM ili iskazano u procentu za 6,88%.

Naplaćeni doprinosi iznose:

 • doprinosi za PIO/MIO 1.240.205.900 KM;

 • doprinosi za zdravstveno osiguranje 892.358.656 KM;

 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 103.459.589 KM.
   

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika, na dan 31.08.2018. godine, iznosi 521.127.

Porezna uprava Federacije BiH naglašava da od 2011. godine vodi Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa u kojem se evidentiraju promjene o zaposlenju.  U Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ne evidentiraju se zaposlenja po osnovu ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu, tako da broj od 521.127 zaposlenih predstavlja broj zaposlenih u Federaciji BiH u koji nisu uključeni angažovani po osnovu ugovara o djelu i ugovora o autorskom djelu. 

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nepoštivanju poreznih zakona i dalje prijavljuju Poreznoj upravi.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 Vaša Porezna uprava Federacije BiH