print

Održan sastanak v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH, sa saradnicima i direktora Misije USAID-a za Bosnu i Hercegovinu

Objavljeno:15.08.2018

U poreznoj upravi Federacije BiH je 15.08.2018. godine, održan sastanak v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH Šerifa Isovića, sa saradnicima i direktora Misije USAID-a za Bosnu i Hercegovinu,  gospodina Petera Duffy-ja u prisustvu menadžera projekta fiskalne reforme, Samira Dizdara na kojem su rezimirani rezultati zajedničke saradnje  i aktivnosti koje su izvršene u Poreznoj upravi uz podršku USAID-a.

Ovom prilikom prezentirani su najznačajniji rezultati rada Porezne uprave Federacije BiH i podaci koji potvrđuju uspješnu saradnju i kompleksnost informaciono tehničkog sistema za što je zaslužna velika podrška USAID-a i njegovih predstavnika.

Izdvajamo neke od poslovnih procesa koji su uz podršku USAID-a unaprijeđeni: podrška primjeni Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, uvođenje on-line uvjerenja, odnosno omogućavanje pristupa svih građana informacijama o uplaćenim doprinosima, kvalitetnija priprema inspekcijskog nadzora, te praćenje postupka inspekcijskog nadzora, nadogradnja on-line sistema za praćenje priređivača igara na sreću, mogućnost utvrđivanja poreznih obveznika koji ne podnose porezne prijave, odnosno ne izvršavaju svoje porezne obaveze.

Porezna uprava je iskoristila priliku da se zahvali predstavnicima USAID-a na dosad pruženoj podršci i izrazila potrebu za produženjem saradnje i nastavkom podrške u cilju njenog efikasnijeg rada i unapređenja informaciono tehničke nadogradnje za provođenje zakona koje primjenjuje Porezna uprava. 

Istaknuto je da je putem sotverskih rješenja koje je donirao USAID, u organizacionim jedinicama Porezne uprave do sada putem Jedinstvenog sistema obrađeno 2.600.294  prijava/odjava, od čega je u 2017. godini obrađeno 465.023 prijava/odjava, u sistem ADRIS-a putem kojeg se prati postupak inspekcijskog nadzora uneseno je preko 40.804 predmeta, dok je pristup provjeri plaćenih doprinosa izvršen u 113.285 slučajeva.

Naglašeno je da je pružena podrška USAID-a data ne samo Poreznoj upravi nego i Bosni i Hercegovini u cjelini, odnosno svim njenim građanima čiji krajnji rezultat je veća naplata javnih prihoda i kvalitetniji život građana u svim segmentima života.

Dogovoren je nastavak saradnje na projektima koji će omogućiti nastavak aktivnosti na unapređenju rada Porezne uprave Federacije BiH i efikasnije provođenje poreznih reformi.