print

Porezni obveznici Federacije BiH, u periodu januar – juli 2018. godine, uplatili 2.996.405.672 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Objavljeno:03.08.2018

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juli 2018. godine uplatili  2.996.405.672 KM  javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 203.922.049 KM više u odnosu na januar – juli 2017. godine ili iskazano u procentu više za 7,30%.

Uplate javnih prihoda, po kantonima, u periodu januar – juli  2018. godine, u odnosu na januar – juli 2017. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kanton

januar-juli  2017.

 januar-juli  2018.

index

18/17. (%)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati(%)

1.

Sarajevski

1.057.933.732

1.116.775.521

105,56

58.841.789

37,27

2.

Tuzlanski

451.821.242

489.771.972

108,40

37.950.729

16,35

3.

Zeničko-dobojski

349.673.021

379.543.426

108,54

29.870.404

12,67

4.

Hercegovačko-neretvanski

338.400.276

367.768.996

108,68

29.368.721

12,27

5.

Srednjobosanski

206.420.385

224.858.578

108,93

18.438.192

7,50

6.

Unsko-sanski

173.283.729

185.187.092

106,87

11.903.363

6,18

7.

Zapadnohercegovački

107.214.619

117.138.909

109,26

9.924.290

3,91

8.

Kanton 10

48.010.472

50.451.064

105,08

2.440.592

1,68

9.

Bosansko-podrinjski

30.825.949

35.257.813

114,38

4.431.865

1,18

10.

Posavski

28.900.197

29.652.301

102,60

752.104

0,99

 

Ukupno

2.792.483.624

2.996.405.672

107,30

203.922.049

100,00

 

U periodu januar –juli 2018. godine, u odnosu na januar – juli 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 71.045.361 KM, ili iskazano u procentu za 7,31%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

 • poreza na dobit u iznosu od 257.035.215 KM, što je više za 11,60 % ili 26.726.939 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 10,86 % ili za 20.051.519 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,61 % ili za 6.675.420 KM;
 • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 102.810.774 KM, što je više za 1,84 %  ili za 1.859.361 KM;
 • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 723.228 KM, što je za 16,07% ili za 138.427 KM manje; 
 • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 256.745.206 KM, što je povećanje za 11,39% ili za 26.249.281 KM;
 • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 242.558.339 KM, što je više za 0,46 % ili za 1.107.371 KM.

U periodu januar – juli 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  1.949.595.135 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 133.195.346 KM ili iskazano u procentu za 7,33%.

Naplaćeni doprinosi iznose:

 • doprinosi za PIO/MIO 1.081.289.261 KM;
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje 778.106.276 KM;
 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 90.199.598 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH, prema prebivalištu zaposlenika na dan  31.7.2018. godine je 523.980.

Porezna uprava Federacije BiH naglašava da od 2011. godine vodi Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa u kojem se evidentiraju promjene o zaposlenju. U Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole i naplate doprinosa ne evidentiraju se „zaposlenja“ po osnovu ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu, tako da broj od 523.980 je broj zaposlenih u Federaciji BiH u koji nije uključen broj angažovanih po osnovu ugovara o djelu i ugovora o autorskom djelu. 

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nepoštivanju poreznih zakona i dalje prijavljuju Poreznoj upravi.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH