print

Porezna uprava Federacije BiH nije u funkciji egzekutorske i političke ekspoziture pojedinaca na vlasti

Objavljeno:18.07.2018

Povodom teksta sa naslovom: “Ne postoje svi uvjeti za fer izbore, nastavlja se pritisak na medije”, objavljenog u utorak 17.07.2018. godine na portalu “KLIX” i u srijedu 18.07.2018. godine u "Dnevnom avazu" na strani broj 5, a u kojem se navodi:  "Predizborna scena opterećena je zloupotrebom poreznih, obavještajnih i medijskih resursa koji bi trebali biti stavljeni u funkciju države, a ne biti egzekutorske i političke ekspoziture pojedinaca na vlasti", Porezna uprava Federacije BiH zbog istinitog i objektivnog informisanja građana upućuje slijedeće reagovanje:

Porezna uprava Federacije BiH ističe da u Bosni i Hercegovini postoje četiri porezne administracije: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Porezna uprava Federacije BiH, Poreska uprava Republike Srpske i Poreska uprava Brčko distrikta i da, kad su u pitanju naprijed citirani navodi, iste u cjelosti odbacuje kao neosnovane, jer resursi Porezne uprave Federacije BiH nisu “u funkciji egzekutorske i političke ekspoziture pojedinaca na vlasti” kako se to navodi u tekstu, već su svi kapaciteti Porezne uprave Federacije BiH stavljeni u funkciju države i državnih interesa, a o čemu svjedoče i rezultati o naplati javnih prihoda u Federaciji BiH koji su na godišnjem nivou u posljednje tri godine povećani za više od 28% ili preko 1,179 milijardi KM, dok je godišnji rast društvenog bruto proizvoda cca. 3%. 

Ovi rezultati postignuti su u situaciji kada nijedna porezna stopa nije povećana, niti je uveden neki novi porez.

Samo inspektori Porezne uprave Federacije BiH otkrili su preko 4.830 radnika koji su radili na crno i utvrdili preko 800 miliona KM dodatnih obaveza. Upravo je zbog ovakvih rezultata i službe u interesu BiH i svih njenih građana Porezna uprava Federacije BiH od strane nekih pojedinaca i nekih medija izložena pritiscima.

Zaposlenici Porezne uprave Federacije BiH su svjesni da oni od kojih je naplaćeno više od milijardu maraka javnih prihoda, koji izbjegavaju plaćati poreze, oni kojima su otkrivene neprijavljene porezne obaveze, koji zapošljavaju i izrabljuju radnike na crno, da oni ne vole Poreznu upravu i da je mrze, ali to je njihov problem, jer između mržnje i ljubavi zaposlenici Porezne uprave Federacije BiH su odabrali ljubav prema domovini i svim njenim građanima, pa i ovaj put poručuju da je osnovni cilj Porezne uprave Federacije BiH da bude pravedna, racionalna i efikasna uprava u službi svoje domovine i svih njenih građana, koje i ovaj put pozivamo da Poreznoj upravi Federacije BiH dostave sve informacije o nelegalnom poslovanju, odnosno nepoštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH