print

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga preko 50.000,00 KM, na dan 30.06.2018. godine

Objavljeno:18.07.2018

Spisak poreznih obveznika dužnika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, na dan 30.06.2018. godine, možete preuzeti ovdje