print

Prodata imovina u vrijednosti od 56.000,00 KM

Objavljeno:22.05.2018

Porezna uprava Federacije BiH– Kantonalni porezni ured Novi Travnik izvršio je javnu prodaju zaplijenjene imovine poreznog obveznika „Metalorad“ d.d. Travnik u vrijednosti od 56.000,00 KM. Prodate su nekretnine u fabričkom krugu koje su zaplijenjene u postupku prinudne naplate dužnih javnih prihoda.

Pored imovine poreznog obveznika „Metalorad“ d.d. Travnik na prodaji je bila i imovina poreznog obveznika „Kovačnica“ d.d. iz Novog Travnika koja je ostala neprodata,  jer za istu nije bilo zainteresiranih kupaca.

Porezna uprava Federacije BiH će i u narednom periodu organizirati javnu prodaju zaplijenjene imovine, kao krajnju mjeru koja se poduzima u postupku prinudne naplate dužnih javnih prihoda.