print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – april 2018. godine uplatili su 1.719.345.516 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Objavljeno:07.05.2018

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – april 2018. godine uplatili  1.719.345.516 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za  115.580.745  KM više u odnosu na januar – april 2017. godine ili iskazano u procentu više za 7,21%.

Uplate javnih prihoda u periodu januar – april 2018. godine u odnosu na januar – april 2017. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

januar–april  2017.

januar-april  2018.

index

18/17. (%)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati(%)

1.

Sarajevski

615.809.044

649.264.871

105,43

33.455.827

37,76

2.

Tuzlanski

253.873.731

272.509.208

107,34

18.635.477

15,85

3.

Zeničko - dobojski

198.769.860

218.161.062

109,76

19.391.202

12,69

4.

Hercegovačko - neretvanski

193.227.490

211.603.170

109,51

18.375.680

12,31

5.

Srednjobosanski

118.167.080

129.265.750

109,39

11.098.670

7,52

6.

Unsko - sanski

99.385.738

104.737.653

105,38

5.351.915

6,09

7.

Zapadnohercegovački

62.106.621

68.611.001

110,47

6.504.380

3,99

8.

Kanton 10

26.888.904

29.209.044

108,63

2.320.140

1,70

9.

Bosansko - podrinjski

18.490.065

19.252.038

104,12

761.973

1,12

10.

Posavski

17.046.238

16.731.719

98,15

-314.519

0,97

 

Ukupno

1.603.764.771

1.719.345.516

107,21

115.580.745

100,00

 

 

U periodu januar – april 2018. godine u odnosu na januar – april 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 38.584.417 KM, ili iskazano u procentu za 6,60%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

 • poreza na dobit u iznosu od 164.888.094 KM, što je više za 13,95% ili 20.179.612 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 11,19% ili za 13.313.941 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 26,66% ili za 6.865.671 KM;
 • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 64.594.702 KM, što je više za 3,21% ili za 2.006.101 KM;
 • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 486.781 KM, što je za 3,09% ili za 15.519 KM manje; 
 • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 146.625.853 KM, što je povećanje za 11,19% ili za 14.755.499 KM;
 • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 148.564.707 KM, što je manje za 3,16% ili za 4.851.202 KM.

U periodu januar – april 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 1.095.250.012 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 76.714.820 KM ili iskazano u procentu za 7,53%.

Naplaćeni doprinosi iznose:

 • doprinosi za PIO/MIO 608.576.860 KM;
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje 435.856.646 KM;
 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 50.816.507 KM.

 

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.4.2018. godine je 516.589.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nepoštivanju poreznih zakona i dalje prijavljuju Poreznoj upravi.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH