print

Radiosarajevo.ba: Intervju v.d.direktora Porezne uprave FBiH Šerifa Isovića

Objavljeno:13.04.2018

Moja funkcija je plijen strankama, zato se koriste lažima

Razgovarao: Amil Dučić

 

Direktor Porezne uprave Federacije BiH Šerif Isović koji se u proteklom periodu našao na udaru nekoliko političkih stranaka odgovorio je na niz škakljivih pitanja u vezi sa nedavno osporenom konkursu za ovu funkciju.

Isović je u intervjuu za RADIOSARAJEVO.BA kategoričan da se konkurs za funkciju direktora Porezne uprave Federacije BiH, na kojem je on proglašen najboljim kandidatom, ne može poništiti.

"On je okončan i ne postoji nijedan pravni, logički ili drugi racionalan i opravdan razlog da se poništi, niti da se po okončanom javnom konkursu ja ne imenujem za direktora Porezne uprave Federacije BiH. Ovo svoje mišljenje i tvrdnju zasnivam na više činjenica i dokaza. 

Prvo sa aspekta prava, poništenje konkursa nije moguće iz razloga što u konkretnoj situaciji to nije propisano zakonom i što je konkursna procedura okončana tj. potpuno završena što je bilo poznato i Federalnom ministarstvu finansija u momentu dostavljanja prijedloga za poništenje konkursa Vladi Federacije BiH", kaže Isović.

Drugo, tvrdi on, postoji i stav Ministarstva pravde Federacije BiH, ranije dat, prema kojem zahtjev za poništenje konkursa može biti valjan samo ukoliko postoje opravdani razlozi i ako je zahtjev za poništenje konkursa podnesen prije zakazanog ispita općeg znanja.

"Treće, članom 31. Zakona o državnoj službi u Federacije BiH jasno je propisano da se postavljenje vrši sa liste kandidata koji su uspješno prošli javni konkurs, uz predhodno pribavljeno mišljenje Agencije. Ovo mišljenje je dostavljeno Federalnom ministarstvu finansija/financija i Vladi Federacije BiH na dalje postupanje, odnosno da je kao organ nadležan za imenovanje rukovodioca Porezne uprave Federacije BiH obavezan donijeti rješenje o imenovanju i isto dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH.

Četvrto i logičikim tumačenjem prava, konkurs se ne može poništiti, jer se ne može poništiti nešto što je završeno i okončano.
Ne može se tumačiti da konkurs treba poništiti zbog činjenice da na ispitu za zamjenika direktora nije prošao nijedan kandidat.
Direktor i zamjenik direktora Porezne uprave Federacije BiH nisu jedno, već dva radna mjesta i za ista je bio proveden različit i odvojen poseban ispit. 
Peto, nesporno je da prema Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH direktora imenuje Vlada Federacije BiH na prijedlog ministra finansija. Međutim, to ne znači da ministar, koristeći ovo pravo, može kršiti važeće zakone i davati prijedloge koji su suprotni zakonu i nisu najbolja rješenja za Poreznu upravu", navodi Isović za Radiosarajevo.ba.

RADIOSARAJEVO.BA: Ministrica Jelka Milićević tvrdi drugačije, a imamo i medijske natpise usmjerene protiv Vas.

ŠERIF ISOVIĆ: Ja u ovom vremenu ne želim davati komentare o postupcima drugih, međutim u javnosti se u vezi sa ovim konkursom iznijelo više neistina. Zapravo, strategije i razlozi su se mijenjali, pa ako pogledamo sva pisanja u štampi i izjave u ostalim medijima, da se jasno zaključiti da se takvim postucima u javnosti nastoji napraviti kriva slika, a sve u cilju opravdavanja nezakonitih postupaka u vezi sa imenovanjem direktora Porezne uprave. Prve izjave i natpisi su bili da ja i zamjenik direktora ne trebamo biti razriješeni, već da trebamo biti razrješeni i istovremeno imenovani na novi period od 90 dana, a što je suprotno dostavljenom prijedlogu koji je bio „bezimen“ i što je zamjenik direktora podnio ostavku nekoliko mjeseci prije. Nakon toga se pisalo da smo trebali biti razriješeni. A sve ovo prati medijska haranga nekih medija i manipulatorsko novinarsko izvještavanje u kojem se iznosi niz netačnih i neistinitih navoda, sa ciljem da se ja ocrnim i prikažem kao negativna ličnost. Laž se koristi kao strategija u službi stranačkih struktura u borbi za „plijen“, tj. stolicu direktora Porezne uprave Federacije BiH, kako bi se na taj način u ovoj zemlji uništila nada da postoji institucija koja funkcioniše na profesionalnom nivou, a ne u službi stranačkih interesa, a naručitelju članka omogućilo da ga Porezna uprava i dalje zaobilazi, jer dosadašnje zaobilaženje očito nije bilo dovoljno.

RADIOSARAJEVO.BA: Treba li, ipak, tražiti i razloge na političkom terenu? Poznato je da je bilo pritisaka kada ste kod naplate dugova djelovali na području Hercegovine, konkretno na Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

ŠERIF ISOVIĆ: Nisam se bavio analizom i istraživanjem političkih pritisaka, ali je činjenica da se putem medija, u više novinskih članaka, iznošenjem netačnih i neprovjerenih informacija o radu i postupanju Porezne uprave u negativnom kontekstu pominjala Porezna uprava i dovodila u vezu sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar. Porezna uprava je demantovala sve navode činjenicama, odnosno podacima o kojim se vodi evidencija u Poreznoj upravi i pozvali smo menadžment Sveučilišne kliničke bolnice Mostar da zbog nezakonitog poslovanja tj. zbog neplaćanja poreza ne optužuje Poreznu upravu, nego da svoju energiju usmjeri u iznalaženju sredstava za blagovremeno plaćanje poreza i donošenje propisa kojim će se sistemski riješiti ovaj problem. Ovo je samo jedan primjer u nizu napada na Poreznu upravu kojim se nastoje opravdati propusti menadžmenta dužnika u izvršenju zakonom propisanih obaveza. Imajući u vidu da su menadžmenti poreznih dužnika uglavnom imenovani kroz političke dogovore, onda je sasvim logično da ti pritisci imaju i političku pozadinu.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sva odgovorna lica da svoju energiju ne koriste za paušalno i ne argumentovano napadanje, već da posluju u skladu sa zakonom i da izvršavaju svoje zakonom propisane obaveze. Porezna uprava Federacije BiH uporno ponavlja da nije politički organ i svoj rad ne zasniva na političkim niti stranačkim zahtjevima i principima. Svoje aktivnosti Porezna uprava Federacije BiH provodi isključivo u skladu sa važećim propisima BiH i Federacije BiH i kapacitetima kojima raspolaže.

Porezna uprava je u proteklom periodu imala aktivnu ulogu u iznalaženju rješenja za rješavanja problema duga i ne samo Sveučilišne kliničke bolnice već i svih drugih dužnika. Opterećeni ovim problemom i nastojeći da u rješavanju ovog problema pravimo sinergiju ss nadležnim, mi smo u novembru 2017. godine sačinili i Federalnom ministarstvu finansija dostavili i prijedlog zakona za rješavanje poreznog duga... Želim jasno kazati da navodi nekih medija da Porezna uprava od mog dolaska ima listu „priligovanih privrednika i poduzetnika“ nisu tačni.
Možda nauručioci ovakvih natpisa iste iznose iz vlastitog iskustva ili je to njihova poruka i želja da liste „priligovanih privrednika i poduzetnika“ formiraju ukoliko bi ovladali ili ostvarili uticaj na poslovanje Porezne uprave.

RADIOSARAJEVO.BA:Kako to doživljavate pri obavljanju svoje funkcije?

ŠERIF ISOVIĆ: Porezna uprava je jedna od značajnih državnih institucija i pozicija direktora Porezne uprave je prilika da nešto uradim za ovu državu kako bi bila normalna kao i sve druge države koje imaju uređen porezni sistem. Porezni sistem je ključna poluga razvoja svake države, a za mene država nema alternative, jer ona je naša sadašnjost i bućnost. Stoga ja nastojim da radim profesionalno i ne opterećujem se time da li ću i koliko dugo ovaj posao raditi. U postojećim uslovima radim kako najbolje umijem i znam, koristim sva svoja znanja i iskustva koja sam do sad stekao. Koristim sve trenutne prilike i šanse i pokrećem aktivnost i procese koji su nužni i potrebni da Porezna uprava ide ka svom cilju i bude pravedna, racionalna i efikasna institucija koja će dati doprinos razvoju moderne i stabilne države BiH. Rezultati koje smo u posljednje vrijeme postigli ukazuju da smo krenuli dobrim putem, samo taj put će biti veoma dug i težak. Ovo radno mjesto mi je povjereno i ja ću dati sve od sebe da ukazano povjerenje opravdam, da posao radim maksimalno korektno i profesionalno. Nisam opterećen prilikama i vremenom, a svakodnevno nastojim da sve poslove obavljam savjesno i odgovorno.
Što se tiče Dnevnog avaza koji zadnjih dana o meni iznosi laži mogu mu poručiti da i dalje može pisati i lagati o meni šta hoće. Laži me neće uplašiti i neću posustati pred lažima i pritiscima. I dalje ću u punom kapacitetu nastaviti putem pravde i istine, raditi efikasno i racionalno gdje god bio i šta god radio. Opće pravilo je da laž najčešće nastaje iz dva razloga, prvo zbog cilja da neko nešto ostvari što mu u pravilu ne pripada i drugo zbog straha od odgovornosti ili sankcije. Ja ne znam šta je od ovog razlog Avaza da laže. Nadam se da to nije strah od pravedne, racionalne i efikasne Porezne uprave, ali u u svakom slučaju to će vrijeme pokazati…

RADIOSARAJEVO.BA: Kakva je naplata prihoda u prva tri mjeseca, a u poređenju s proteklim periodom?

ŠERIF ISOVIĆ: Kada je u pitanju naplata direktnih poreza za koje je nadležna Porezna uprava, mogu reći da su trendovi fantastični i da su porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine značajno povećali naplatu javnih prihoda. Naime, za period 2014.-2017., naplata javnih prihoda na godišnem nivou je povećana za 1.023.758.862 KM ili za 27%, a trend rasta naplate nastavljen je i u prva tri mjeseca 2018. godine, u kom periodu su obveznici uplatili 1.255.491.243 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada što je za 80.472.482 KM više u odnosu na januar - mart 2017. godine ili iskazano u procentu više za 6,85%. Za ovako dobre rezultate zaslužni su prije svega porezni obveznici koji su izvršavali svoje obaveze, mjere Vlade Federacije BiH, zaposlenici Porezne uprave koji su podsticali poreznu disciplinu i porezne obveznike da izvršavaju svoje obaveze, drugi kontrolni organi i institucije koje su utvrđivale naknade, takse i kazne, mediji koji su samo u 2017. godini javnosti učinili dostupnim preko 160 sopćenja, izjava, intervjua, obavještenja i tako izvještavali javnost o radu Uprave i drugih kontrolnih organa podstićući na taj način porezne obveznike da plaćaju poreze. Doprinos su dali i građani koji su nam dostavili preko 3.000 prijava sa informacijama o obveznicima koji posluju suprotno zakonu i ne izvršavaju svoje obaveze.

Porezna uprava je nastojala i radila na sinergiji svih koji su mogli doprinijeti jačanju porezne svjesti i porezne disciplini poreznih obeznika, bez čega dugoročno nema ni efikanse naplate javnih prihoda. Od kraja 2015. godine počeli smo da radimo „brze kontrole“ koje su u kratkom roku polučile odlične rezultate i značajno povećale poreznu disciplinu, ali i naš ugled u javnosti. U ovim akcijama otkrili smo preko 4.508 radnika koji su radili na crno i koji su zahvaljujući nama prijavljeni, što je uslov da počnu da ostvaruju svoja prava, što smo otkrili 1.718 subjekata koji su radili bez odbrenja za rad, a koji su se opet zahvaljujući nama registrirali, otkrili smo 1.196 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj, otkrili smo i 3.947 obveznika koji nisu izdavali fiskalne račune, i nažalost zbog nepravilnosti zapečetili 2.769 objekata.

RADIOSARAJEVO.BA: Šta je konkretno potrebno Poreznoj upravi  da pojača svoj učinak?

ŠERIF ISOVIĆ: Smatram i to sam već isticao da je u Federaciji BiH potrebno provesti sveobuhvatnu reformu poreznog sistema, tj. reformu pravne porezne regulative i reformu Porezne uprave. U tom kontekstu neophodna su drugačija pravna rješenja, tj. potrebno nam je „pojednostavljenje poreznog sistema”, dugoročnija i preciznija porezna rješenja, pravednije porezno opterećenje, sprječavanje evazije javnih prihoda, efikasna i racionalna naplata poreznih obaveza, povećanje naplate javnih prihoda radi finansiranja rastućih potreba društva, usmjeravanje poreznih poticaja i olakšica u pravcu koji doprinosi proizvodnji novih vrijednosti, izvozu, rastu zaposlenosti i razvoju društva uopće.

Kad je u pitanju reforma Porezne uprave, neophodno je donošenje novog Zakona o Poreznoj upravi. U ovom zakonu, pored otklanjanja nekih nedorečenosti koje sadrži, smatram da treba propisati i urediti najmanje sedam stvari, i to: da Porezna uprava bude samostalan organ uprave, da izvještaj o radu Porezne uprave usvaja Parlament Federacije BiH, da se Porezna uprva on-line vezom poveže sa bankama, da se drugostepeni upravni postupak vodi u Poreznoj upravi, da Porezna uprava učestvuje i ima aktivnu ulogu u donošenju zakona i propisa koje će primjenjivati u svom radu, da se u Poreznoj upravi uspostavi i organizuje interna kontrola, da Porezna uprava ima kombinovani sistem finansiranja (Budžet FBiH i vlastiti prihodi).

Ovi prijedlozi predstavljaju preduvjete i sistemska rješenja da Porezna uprava bude pravedna, racionalna i efikasna institucija, da može efikasno i racionalno funkcionisati, da izvršava svoje obaveze i zadatke u interesu FBiH i njenih građana.

SUDSKA MJERA OSIGURANJA 

ŠERIF ISOVIĆ: U cilju dokazivanja prethodnih tvrdnji, ja sam sudu podnio tužbu sa zahtjevom da se izvrši moje postavljenje, odnosno imenovanje po Javnom konkursu na radno mjesto rukovodećeg državnog službenika - direktora Porezne uprave Federacije BiH, kao i zahtjev za određivanje mjere osiguranja tj, zabrane Vladi Federacije BiH donošenja Odluke o prestanku važenja Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Porezne uprave Federacije BiH i zabrani donošenja rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Porezne uprave Federacije BiH.

Postupajući po mojoj tužbi, odnosno zahtjevu za donošenje mjere osiguranja, Općinski sud Sarajevo donio je mjeru osiguranja prema kojoj ja ostajem na poziciji vršioca dužnosti direktora Porezne uprave Federacije BiH. Odlukom Općinskog suda zabranjeno je raspisivanje novog javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Porezne uprave Federacije BiH, do okončanja sudskog postupka. Na ovaj način ministrica Federalnog ministarstva finansija je spriječena u namjeri da se ja razrješim dužnosti v.d. direktora i da se poništi Odluka o raspisivanju javnog konkukrsa, te da se imenuje novi v.d. direktor, za što je bio pripremljen bezimeni-bjanko podneseni prijedlog, a što je suprotno važećim zakonima.