print

Saopcenje-Naplata javnih prihoda januar-mart 2018

Objavljeno:04.04.2018

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – mart 2018. godine uplatili su 1.255.491.243 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar - mart 2018. godine uplatili 1.255.491.243 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 80.472.482 KM više u odnosu na januar - mart 2017. godine ili iskazano u procentu više za 6,85%.

Uplate javnih prihoda u periodu januar - mart 2018. godine u odnosu na januar - mart 2017. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

Br.

Kantoni

jan-mart 2017.

jan-mart 2018.

Index  jan-mart 18/17

Razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

SARAJEVSKI

450.758.217

472.437.862

104,81

21.679.645

37,63

2.

TUZLANSKI

187.840.780

197.392.043

105,08

9.551.263

15,72

3.

ZENIČKO - DOBOJSKI

140.466.174

159.499.241

113,55

19.033.067

12,70

4.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI

143.900.003

153.598.617

106,74

9.698.615

12,23

5.

SREDNJOBOSANSKI

86.733.639

96.073.931

110,77

9.340.292

7,65

6.

UNSKO - SANSKI

73.805.127

76.756.332

104,00

2.951.206

6,11

7.

ZAPADNOHERCEGOVAČKI

45.876.866

51.717.132

112,73

5.840.266

4,12

8.

KANTON 10

19.930.691

21.978.388

110,27

2.047.697

1,75

9.

BOSANSKO - PODRINJSKI

13.204.941

13.556.869

102,67

351.928

1,08

10.

POSAVSKI

12.502.325

12.480.827

99,83

-21.498

0,99

UKUPNO

1.175.018.761

1.255.491.243

106,85

80.472.482

100,00

 

U periodu januar - mart 2018. godine u odnosu na januar - mart 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 22.572.558 KM, ili iskazano u procentu za 5,31%.

U prva tri mjeseca 2018. godine u odnosu na isti period prošle godine evidentan je rast poreza na dobit, poreza na dohodak, poreza na imovinu i doprinosa. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

 • poreza na dobit u iznosu od 106.628.717 KM, što je više za 18,71% ili 16.804.050, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 16,65% ili za 11.839.783 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 26,53% ili za 4.964.267 KM;
 • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 51.378.878 KM, što je više za 8,7% ili za 4.111.534 KM;
 • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 407.553 KM, što je povećanje za 5,26% ili za 20.361 KM; 
 • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 107.088.459 KM, što je povećanje za 11,36% ili za 10.924.648 KM;
 • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 111.756.882 KM, što je manje za 10,06% ili za 12.505.371 KM.

U periodu januar - mart 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 807.006.670, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 57.683.026 KM ili iskazano u procentu za 7,7%.

Naplaćeni doprinosi iznose:

 • doprinosi za PIO/MIO 448.328.161 KM;
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje 321.264.220 KM;
 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 37.414.289 KM.

 

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.3.2018. godine je 514.511.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju. Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nepoštivanju poreznih zakona i dalje prijavljuju Poreznoj upravi.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH