print

Organiziranje estradnog programa

Objavljeno:07.03.2018

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike koji organiziraju izvođenje žive muzike da su dužni blagovremeno izvršiti svoje zakonom propisane obaveze, odnosno: 

  1. Tri dana prije početka organiziranja žive muzike u ugostiteljskom objektu prijaviti dan početka i dan završetka organiziranja žive muzike;
  2. Podnijeti prijavu o obračunatoj i plaćenoj komunalnoj taksi za izvođenje muzike uživo nadležnoj poreznoj ispostavi, u propisanom roku, odnosno u skladu sa kantonalnim zakonima;
  3. Sa izvođačem žive muzike zaključiti ugovor o autorskom djelu, odnosno obračunati, obustaviti i prijaviti porez na dohodak, doprinose za PIO/MIO i doprinose za zdravstveno osiguranje, i to prilikom svake isplate autorskog honorara izvođaču.
     

Izvršavanjem navedenih obaveza bit ćete pošteđeni sankcija i mjera kao što su:

  • novčane kazne u iznosu od 500,00 KM do 10.000,00 KM za pravno lice i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM,
  • novčane kazne za fizičko lice u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM.

Pred nastupajući praznik 8. mart - Dan žena Porezna uprava Federacije BiH će vršiti pojačanu kontrolu ugostiteljskih objekata  radi provjere zakonitog organiziranja muzike uživo.

Pozivamo vas da izvršite navedene i druge porezne obaveze u skladu sa poreznim i drugim propisima, jer cilj Porezne uprave Federacije BiH nije kažnjavanje poreznih obveznika.