print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – februar 2018. godine uplatili su 799.451.723 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Objavljeno:06.03.2018

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar - februar 2018. godine uplatili 799.451.723 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 64.544.266 KM više u odnosu na januar - februar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 8,78%.

Uplate javnih prihoda u periodu januar - februar 2018. godine u odnosu na januar -februar 2017. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

R.br.

Kanton

januar–februar  2017.

januar-februar  2018.

index 18/17. (%)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati(%)

1.

Sarajevski

292.331.290

295.766.255

101,18

3.434.966

37,00

2.

Tuzlanski

111.623.929

124.162.646

111,23

12.538.717

15,53

3.

Zeničko-dobojski

87.872.459

103.632.613

117,94

15.760.154

12,96

4.

Hercegovačko-neretvanski

88.176.479

100.677.145

114,18

12.500.667

12,59

5.

Srednjobosanski

54.015.342

62.150.389

115,06

8.135.047

7,77

6.

Unsko-sanski

45.937.462

50.790.543

110,56

4.853.081

6,35

7.

Zapadno-hercegovački

25.666.469

30.474.459

118,73

4.807.990

3,81

8.

Kanton 10

13.314.724

14.578.875

109,49

1.264.152

1,82

9.

Bosansko-podrinjski

8.314.918

9.459.989

113,77

1.145.070

1,18

10.

Posavski

     7.654.386

7.758.808

101,36

104.422

0,97

 

Ukupno

734.907.457

799.451.723

108,78

64.544.266

100,00

 

U periodu januar - februar 2018. godine u odnosu na januar - februar 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 10.860.760 KM, ili iskazano u procentu za 4,29%.

U prva dva mjeseca 2018. godine u odnosu na isti period prošle godine evidentan je rast poreza na dobit, poreza na dohodak, poreza na imovinu i doprinosa. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

 • poreza na dobit u iznosu od 38.399.007 KM, što je više za 28,45% ili 8.504.606 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 28,76% ili za 6.620.696 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 27,42% ili za 1.883.911 KM;
 • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 35.724.748 KM, što je više za 11,88% ili za 3.792.367 KM;
 • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 282.888 KM, što je povećanje za 12,50% ili za 31.435 KM; 
 • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 68.562.510 KM, što je povećanje za 14,27% ili za 8.563.917 KM;
 • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 77.266.167 KM, što je manje za 14,6% ili za 13.205.183 KM.

U periodu januar - februar 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 534.704.685 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 53.511.055 KM ili iskazano u procentu za 11,12%.

Naplaćeni doprinosi iznose:

 • doprinosi za PIO/MIO 297.055.101 KM;
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje 212.901.212 KM;
 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 24.748.372 KM.

 

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 28. februar 2018. godine je 511.656.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju. Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nepoštivanju poreznih zakona i dalje prijavljuju Poreznoj upravi.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH