print

U januaru 2018. godine naplaćeno ukupno 384.715.473 KM javnih prihoda

Objavljeno:08.02.2018

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine u januaru 2018. godine uplatili 384.715.473 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, što je za 15.391.835  KM više u odnosu na januar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 4,17%.

Uplate javnih prihoda u januaru 2018. godine u odnosu na januar 2017. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

R.br.

Kanton

januar 2017.

 januar 2018.

index 18/17. (%)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati(%)

1.

Sarajevski

154.278.332

140.157.272

90,85

-14.121.060

36,43

2.

Tuzlanski

52.201.743

58.560.439

112,18

6.358.696

15,22

3.

Zeničko-dobojski

41.569.636

49.679.244

119,51

8.109.608

12,91

4.

Hercegovačko-neretvanski

42.747.723

48.351.884

113,11

5.604.161

12,57

5.

Srednjobosanski

29.432.804

32.371.434

109,98

2.938.630

8,41

6.

Unsko-sanski

22.636.216

25.222.151

111,42

2.585.935

6,56

7.

Zapadnohercegovački

11.443.188

14.306.227

125,02

2.863.039

3,72

8.

Kanton 10

7.348.493

7.516.073

102,28

167.580

1,95

9.

Bosansko-podrinjski

3.946.790

4.724.253

119,70

777.463

1,23

10.

Posavski

3.718.713

3.826.495

102,90

107.782

0,99

 

Ukupno

369.323.638

384.715.473

104,17

15.391.835

100,00

 

U januaru 2018. godine u odnosu na januar 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza manja je za 4.407.935 KM, ili iskazano u procentu za 3,34%. U strukturi  direktnih poreza naplaćeno je:  

 • poreza na dobit u iznosu od 17.500.605 KM, što je više za 33,93% ili 4.433.813 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 39,65% ili za 3.748.836 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 18,97 % ili za 684.978 KM;
 • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 16.696.030 KM, što je više za 18,46% ili za 2.601.972 KM;
 • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 153.926 KM, što je više za 7,12% ili za 10.234 KM; 
 • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 32.824.925 KM, što je povećanje za 13,91% ili za 4.008.649 KM;
 • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 38.752.718 KM, što je manje za 31% ili za 17.409.713 KM.

U januaru 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 257.047.122 KM, što u odnosu na januar 2017. godine predstavlja povećanje za 19.778.192 KM ili iskazano u procentu za 8,34%.

Naplaćeni doprinosi iznose:

 • doprinosi za PIO/MIO 142.169.576 KM;
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje 102.841.074 KM;
 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 12.036.472 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.1.2018. godine je 511.318.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju. Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nepoštivanju poreznih zakona i dalje prijavljuju Poreznoj upravi.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH