print

U Poreznoj upravi Federacije BiH održan radno-konsultativni sastanak

Objavljeno:07.02.2018

U okviru projekta „Modernizacije poreznih administracija u BiH“ koji se realizuje u saradnji sa Poreznom Agencijom Švedske i Ambasadom Kraljevine Švedske u Poreznoj upravi Federacije BiH održan je radno konsultativni sastanak predstavnika četiri porezne administracije u BiH.

Sastanak je organiziran sa ciljem sagledavanja urađenih aktivnosti koje su predviđene ovim projektom i zadataka koji se trebaju izvršiti u narednom periodu.

Cilj ovog projekta je izgradnja kapaciteta i korištenje “učenja kroz rad” kao glavne metode, a projekat je usmjeren na izgradnju kapaciteta i prenos znanja i uključuje eksperte i zaposlene u poreznim administracijama.

Ovim projektom su obuhvaćene prioritetne oblasti i to:

  • Pružanje usluga poreznim obveznicima – sa posebnim fokusom na poboljšanje eksternih informacija i komunikacije (npr. strategije, pozivni centar, web stranica i korištenje informacija treće strane, uključujući prethodno popunjene poreske prijave)
  • Upravljanje rizikom za poštivanje propisa – sa pokretanjem modela upravljanja rizikom, i nekoliko pilot slučajeva, nakon čega slijedi bolja analiza i poboljšane metode selekcije. U drugoj fazi postoji plan za provođenje studija za analizu poreznog jaza.
  • Promjena načina razmišljanja – gdje je cilj da se podrži transformacija poreznih uprava (npr. povjerenje, promjena stavova, ponašanja, te važnost interne komunikacije)
  • Informacije treće strane (od poslodavaca, finansijskih institucija itd.) i unaprijed popunjeni podaci u prijavama unaprijedit će uslugu i pojednostaviti podnošenje porezne prijave. Informacije treće strane će također poslužiti kao input za aktivnosti upravljanja rizikom.

Vremenski okvir trajanja projekta je tri godine, od aprila 2017. do septembra 2020. godine. Projekat se provodi u saradnji između poreznih administracija u BiH i porezne uprave Švedske, a finansira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Sastanku su prisustvovali predstavnici Porezne uprave Federacije BiH, Poreske uprave RS, Poreske uprave Brčko distrikta i predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH.