print

DOPUNA JAVNOG POZIVA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA ILI VOLONTIRANJE U STRUCI I ORGANIZIRANJE PRAKSE ZA STUDENTE I ĐAKE

Objavljeno:26.01.2018

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine oglašava dopunu “Javnog poziva za obavljanje pripravničkog staža ili volontiranje u struci i organiziranje prakse za studente i đake”, objavljenog dana 10.01.2018. godine.

Javni poziv se dopunjava kako slijedi:

1. Uz prijavu na Javni poziv kandidati su dužni dostaviti:

-  neovjerenu kopiju fakultetske diplome,

-  potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena (original ili neovjerena kopija),

- dokaz da su kandidati osigurali potrebna finansijska sredstva za finansiranje navedenog pripravničkog staža/volontiranja od strane davaoca sredstava (uvjerenje ili potvrda davaoca sredstava ili već zaključen zaseban ugovor o stručnom osposobljavanju između davaoca sredstava i pripravnika/volontera (original ili neovjerena kopija).

2. Finansiranje                  

- Davaoci sredstava za finansiranje pripravničkog staža/volontiranja mogu biti sva pravna lica i obrtnici (samostalni privrednici).

- Pripravnik/volonter ne može lično finansirati pripravnički staž/volontiranje, ali je dužan sredstva za finansiranje pripravničkog staža/volontiranja osigurati kod poslodavca - pravnog lica ili obrtnika.

3. Javni poziv ostaje otvoren do daljnjeg, odnosno do prijema traženog broja izvršilaca za obavljanje pripravničkog staža/volontiranja.

4. Na osnovu člana 34. Zakona o radu, sa kandidatima koji ispune naprijed navedene uslove i budu izabrani za obavljanje pripravničkog staža/volontiranje u Poreznoj upravi Federacije BiH zaključit će se Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa između: poslodavca, pripravnika/volontera i Porezne uprave Federacije BiH kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze, a naročito: mjesto i vrijeme obavljanja pripravničkog staža/volontiranja, poslovi koji će se obavljati, praćenje rada od strane mentora, ostala prava i obaveze pripravnika/volontera i Porezne uprave Federacije BiH, kao i način izvještavanja poslodavca. 

5. Nacrt Ugovora iz tačke 4. koji će biti zaključen između Porezne uprave Federacije BiH, poslodavca i pripravnika/volontera možete pogledati na slijedećem linku: Urnek ugovora za stručno osposobljavanje

 

 

JAVNI POZIV ZA VOLONTIRANJE I PRAKSU

Porezna uprava Federacije BiH poziva sva nezaposlena  fizička lica sa poslovnom sposobnošću, koja žele da se stručno osposobe za samostalan rad u struci, da podnesu prijavu za obavljanje pripravničkog staža ili volontiranje.

Kandidati koji se odluče za podnošenje prijave moraju ispunjavati slijedeće uslove:

  1. Da samostalno osiguraju potrebna finansijska sredstva za finansiranje navedenog staža od strane davalaca sredstava

  2. Da imaju visoku stručnu spremu-VII stepen,odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ( koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

    Kod odabira kandidata prednost će imati lica sa završenim ekonomskim i pravnim  fakultetom i višim prosjekom ocjena.

      Porezna uprava Federacije BiH poziva i obrazovne institucije (fakultete i srednje škole) koje imaju interes da njihovi studenti i đaci iskustvo i praktična znanja steknu kroz rad u Poreznoj upravi Federacije BiH da se jave radi organiziranja prakse.

Potrebe za obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža možete vidjeti klikom ovdje .

Prijave se mogu podnijeti na adresu: Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured, Sarajevo, ul Husrefa Redžića broj 4, sa naznakom „ prijava za obavljanje pripravničkog ili volonterskog staža“ ili  „ prijava za obavljanje praktične nastave“  ili na e-mail adresu:  puinfo@fpu.gov.ba 

Vaša Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine