print

Izvještaj o naplati javnih prihoda i najznačajnijim aktivnostima Porezne uprave Federacije BiH u 2017. godini

Objavljeno:18.01.2018

Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godine uplatili su ukupno 4.820.307.452 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, što je za 8,15%, odnosno za 363.340.947 KM više u odnosu na 2016. godinu.

Ukupnu naplatu javnih prihoda u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine po kantonima možete vidjeti ovdje.

U 2017. godini direktnih poreza naplaćeno je ukupno 1.621.938.332, što je za 13,26% ili 189.827.728 KM više u odnosu na 2016. godinu i to:

 • porez na dobit naplaćen je u iznosu od 357.931.149 KM, što je više za 45,18 % ili 111.389.644 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 54,51% ili za 99.541.784 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 18,53% ili za 11.847.861 KM;
 • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 166.125.085 KM, što je više za 1,56 % ili za 2.557.509 KM;
 • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 1.505.622 KM, što je više za 1,25 % ili za 18.523 KM; 
 • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 403.358.524 KM, što je povećanje za 9,85 % ili za 36.155.520 KM;
 • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 390.797.873 KM, što je više za 4,93 % ili za 18.378.640 KM.

U 2017. godini naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 3.192.867.860 KM, što u odnosu na isti period 2016. godine predstavlja povećanje za 199.383.810 KM ili iskazano u procentu za 6,66 %.

Naplaćeni doprinosi iznose:

 • doprinosi za PIO/MIO 1.764.964.024 KM;
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.282.174.485 KM;
 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 145.729.351 KM.

Za rezultate i povećanje naplate javnih prihoda u 2017. godini zaslužni su: porezni obveznici koji su izvršavali svoje obaveze; zaposlenici Porezne uprave koji su poticali porezne obveznike da izvršavaju svoje obaveze; drugi kontrolni organi; građani koji su izvršavali svoju dužnost i prijavljivali obveznike koji posluju suprotno zakonu i ne izvršavaju svoje obaveze i mediji koji su izvještavali javnost o radu Porezne uprave i tako poticali porezne obveznike na izvršavanje poreznih obaveza i širenje porezne svijesti i finansijske discipline.

Rezultati naplate javnih prihoda prezentirani su na godišnjoj konferenciji za medije koju je Porezna uprava FBiH organizirala 11.01.2018. godine u Središnjem uredu u Sarajevu. Pored naplate javnih prihoda u 2017. godini, prezentirana je i naplata javnih prihoda u periodu od 2014. do 2017. godine koju možete vidjeti u tabelarnom prikazu  ovdje i na grafičkom prikazu ovdje.

Zbog učestalih upita, ali i različitih informacija o broju zaposlenih u Federaciji BiH, Porezna uprava FBiH koja prema evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije raspolaže najtačnijim podacima, prezentirala je tabelu stanja broja zaposlenih u Federaciji BiH od 2014. do 2017. godine koju možete vidjeti ovdje.

Na konferenciji za medije prezentirane su i aktivnosti o izvršenim inspekcijskim  nadzorima, radu poreznih ispostava, prinudnoj naplati, unapređenju IT sistema i sl.  

Izvještaj o izvršenom inspekcijskom nadzoru

Porezna uprava Federacije BiH je u toku 2017. godine izvršila 6.575 kontrola u kojima su utvrđene dodatne porezne obaveze u iznosu od 250.095.417 KM,  a podneseno  je 4.590 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 9.211.179 KM. Prilikom obavještajno-istražnih radnji Porezna uprava je podnijela 25 krivičnih izvještaja i 7 obavijesti o počinjenom krivičnom djelu. Procjena utaje poreza po krivičnim izvještajima iznosi 5.878.202 KM, dok procjena utaje poreza po obavijestima o počinjenom krivičnom djelu iznosi 1.035.791 KM.

Pored redovnih kontrola Porezna uprava Federacije BiH je od novembra 2015. do 31.12.2017. godine provodila i brze kontrole tzv. „akcije“ na području Federacije BiH. U ovim akcijama izvršeno je 12.081 kontrola u kojima je otkriveno 4.268 radnika sa neriješenim radno-pravnim statusom (rad na crno), utvrđeno je da je 1.637 objekta radilo bez odobrenja za rad, 1.115 objekata bez fiskalnog uređaja, a da 3.698 subjekta nije izdavalo račune.

Zbog utvrđenih nepravilnosti Porezna uprava je zapečatila 2.633 poslovna objekta i izdala 7.296 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim sankcijama u iznosu od 17.932.750 KM. Rezultate ovih aktivnosti po kantonima možete vidjeti ovdje.

Rad poreznih ispostava

U 2017. godini podneseno je ukupno 2.770.237 poreznih prijava koje su zaprimljene i obrađene u poreznim ispostavama. Donesena je 41.798 rješenja o razrezu poreza sa iznosom od 70.309.153 KM poreza. Izdato je 19.839 naloga za plaćanje, sa dugom po nalozima za plaćanje u iznosu od ukupno 438.651.848 KM.
Poreznim ispostavama podneseno je 82.939 obrazaca GPD 1051 – godišnjih prijava, po osnovu kojih je doneseno 15.623 rješenja o povratu poreza na dohodak sa ukupnim iznosom od 2.963.703 KM odobrenog povrata poreza po GPD 1051. Porezne ispostave su izdale 1.630 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim sankcijama u iznosu od 1.857.130 KM.

U 2017. godini izdato je i izmijenjeno 114.583 poreznih kartica. Izdato je 261.653 raznih uvjerenja iz porezne evidencije i 6.926 potvrda o rezidentnosti, te  ovjerenih obrazaca izdatih od strane inostranih poreznih ispostava. Porezni obveznici su podnijeli ukupno 13.884 zahtjeva za preknjiženje i 1.156 zahtjeva za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda, po osnovu kojih je odobreno 13.399.424 KM povrata po osnovu više ili pogrešno uplaćenih prihoda.

Aktivnosti prinudne naplate

Prema evidencijama Porezne uprave Federacije BiH saldo duga po osnovu javnih prihoda u postupku prinudne naplate na dan 31.12.2017. godine sa obračunatim zateznim kamatama iznosio je 2.677.504.200 KM. Na dan 31.12.2017. godine u prinudnoj naplati evidentirano je ukupno 64.324 poreznih obveznika, a broj predmeta u prinudnoj naplati bio je 108.535 . 

Primjenjujući mjere prinudne naplate, Porezna uprava Federacije BiH je u 2017. godini naplatila ukupno 173.800.883 KM. Donijela je 50.765 različitih rješenja. Izvršena su 134 popisa imovine čija je procijenjena vrijednost 26.992.013 KM. Organizirano je 485 prodaja imovine čija je vrijednost 1.875.869 KM. Zaključeno je 526 sporazuma o odgođenom plaćanju ili plaćanju duga na rate, a dug po zaključenim sporazumima iznosio je ukupno 81.832.395 KM. U postupku prinudne naplate nenaplativim je proglašen dug u iznosu od 1.455.922 KM, a primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate izvršen je otpis kamate u iznosu od 12.427.090KM.

Unapređenje informacionog sistema

Porezna uprava Federacije BiH je uspostavila elektronsku razmjenu podataka iz Jedinstvenog sistema sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, a unaprijeđena je i razmjena podataka između poreznih administracija u BiH (UINO, PUFBIH, PURS i PUBD), FIA FBiH i APIF RS. Također, uspostavljen je i sistem za online praćenje poreznih obveznika priređivača igara na sreću klađenjem – kladionice i automat klubove.Poduzimane su aktivnosti na implementaciji CILAP projekta – projekat registra cijena nekretnina uz podršku ambasade Kraljevine Švedske i Švedske agencije za razvoj (SIDA) i projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“ (ICIS).

Izvršeno je pojednostavljenje i unapređenje postupka registracije i evidencije poreznih obveznika po bilo kojem osnovu, te razvijen novi model izvještavanja za sve poslovne aktivnosti, sa potrebnom statistikom izvještavanja o naplati javnih prihoda po svim mogućim parametrima (djelatnost, općina, vrsta poreznog obveznika, broj zaposlenih...).
U toku 2017. godine Porezna uprava Federacije BiH je kontinuirano radila na izradi novih i unapređenju postojećih elektronskih servisa u cilju pružanja bolje usluge poreznim obveznicima za jednostavniji i efikasniji način izvršavanja  obaveza.

Inicijative Porezne uprave Federacije BiH

Porezna uprava Federacije BiH je u cilju povećanja naplate javnih prihoda i unapređenja rada Uprave, Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije BiH uputila inicijative za izmjenu zakona i podzakonskih akata i to:  

 • Zakona o djelimičnom otpisu i naplati poreznog duga,

 • Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima,

 • Zakona o privrednim društvima,

 • Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo,

 • Zakona o stečaju,

 • Zakona o visini stope zatezne kamate,

 • Zakona o izvršnom postupku,

 • Prijedlozi i sugestije u vezi Zakona o elektronskom potpisu Federacije BiH,

 • Primjedbe na izmjene i dopune Zakona o prekršajima,

 • Uredbe o načinu i postupku raspolaganja privremeno i trajno oduzetom robom od strane Porezne uprave Federacije BiH,

 • Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza,

 • Pravilnika o dodjeljivanju ID brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije BiH.

Aktivnosti kojima će Porezna uprava Federacije BiH posvetiti posebnu pažnju u narednom periodu

U narednom periodu Porezna uprava Federacije BiH će posebnu pažnju posvetiti radu na informacionom sistemu u pravcu koji će unaprijediti uredske kontrole i biti bolji servis poreznim obveznicima. Također, posebno će se raditi na većoj zastupljenost elektronskog podnošenja prijava i online uvezivanja sa bankama. I u 2018. godini bit će nastvaljene aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH na smanjenju sive ekonomije, aktivnosti na poboljšanju statusa i položaja Porezne uprave Federacije BiH, te aktivnom učešću u donošenju svih propsa koji se odnose na rad Porezne uprave.
Posebna pažnja bit će posvećena i kontinuranoj edukaciji svih zaposlenika u Poreznoj upravi.

Poruke Porezne uprave Federacije BiH

Porezna uprava naglašava da države koje nemaju uređen porezni sistem (poreznu politiku i poreznu upravu) su na veoma niskom nivou razvoja, nestabilne su, imaju izraženu korupciju, ugrožena prava i po svim kriterijima zauzimaju nepovoljna mjesta na tabelama uređenih država. Zbog toga se zalažemo za pravednu, racionalnu i efikasnu Upravu i nastojimo inicirati izgradnju pravednog, jasnog i stabilnog poreznog sistema koji će odgovoriti potrebama razvoja zemlje.

Poruke Porezne uprave Federacije BiH poreznim obveznicima

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima što su u 2017. godini uplatili rekordan iznos javnih prihoda do sada i poziva porezne obveznike da poštuju zakone kako se ne bi izlagali dodatnim troškovima.Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima. Prijavite i platite porez za vašu sadašnjost i budućnost. Učinite korak za domovinu, pravednije društvo i bolji život svih građana.

Poruke Porezne uprave Federacije BiH računovođama i revizorima

Vaša struka može i treba obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utiče da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite  Poreznoj upravi. Uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju i tako zaštitite sebe i profesuju koju obavljate.
Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo Vas da Upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti. Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Budite partner Porezne uprave i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja

Poruke Porezne uprave Federacije BiH građanima

Porezna uprava Federacije BiH posebnu zahvalnost duguje građanima koji su dostavili blizu 3000 prijava i koji su svojim informacijama pomogli u otkrivanju raznih oblika nepravilnosti. Porezna uprava Federacije BiH poziva sve građane da saznanja o nepoštivanju poreznih zakona i dalje prijavljuju Poreznoj upravi.
Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Sve prijave ćemo ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika.
Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani. Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavaju svoje bogatstvo. Vašim prijavama vi ste na putu dobra, pravde, istine i pomoći svojoj domovini, a ovo su najviše univerzalne vrijednosti – budite dio univerzalnih vrijednosti i prijavite Poreznoj upravi sve one koji nelegalno posluju.
Vaš odaziv nije „cinkarenje“. Oni koji to nazivaju „cinkarenjem“ ne žele dobro vama, vašim susjedima i našoj domovini i oni odobravaju nezakonito bogaćenje pojedinaca.

Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost Poreznoj upravi da pomogne vama.
Ne dozvolite da vašu sreću umanjuju oni koji varaju državu i ne plaćaju poreze, jer porezi i doprinosi su i vaš novac

Poruke Porezne uprave Federacije BiH medijima

Porezna uprava se zahvaljuje i svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze, te vas pozivamo da i dalje pratite rad Porezne uprave Federacije BiH.

Vaša Porezna uprava Federacije BiH