print

Organiziranje estradnog programa

Objavljeno:25.12.2017

Pozivamo porezne obveznike  koji  organiziraju izvođenje žive muzike da blagovremeno izvrše svoje zakonom propisane obaveze, odnosno da : 

  1. Tri dana prije početka organiziranja žive muzike u ugostiteljskom objektu prijavite dan početka i dan završetka organiziranja žive muzike;
  2. Podnesete prijavu o obračunatoj i plaćenoj komunalnoj taksi za izvođenje muzike uživo nadležnoj poreznoj ispostavi, u propisanom roku, odnosno u skladu sa kantonalnim zakonima
  3. Sa izvođačem žive muzike zaključite ugovor o autorskom djelu, odnosno obračunate, obustavite i prijavite porez na dohodak, doprinos za PIO/MIO i doprinos za zdravstveno osiguranje i to prilikom svake isplate autorskog honorara izvođaču.

Izvršavanjem navedenih obaveza bit ćete pošteđeni sankcija i mjera kao što su:

  • novčane kazne u iznosu od od 500,00 KM do 10.000,00 KM za pravno lice i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od od 200,00 KM do 2.000,00 KM,
  • novčane kazne za fizičko lice u iznosu od od 200,00 KM do 3.000,00 KM.

Pred nastupajuće novogodišnje praznike, Porezna uprava Federacije BiH izvršit će pojačanu kontrolu ugostiteljskih objekata na području Federacije BiH, radi provjere zakonitog organiziranja muzike uživo.

Pozivamo vas da izvršite navedene i druge porezne obaveze, u skladu sa poreznim i drugim propisima, jer cilj Porezne uprave Federacije BiH nije kažnjavanje poreznih obveznika.