print

Zaplijenjena tekstilna roba u Goraždu ustupljena socijalnim ustanovama

Objavljeno:15.11.2017

 

Porezna uprava Federacije BiH-Kantonalni porezni ured Goražde ustupio je Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde tekstilnu robu koja je zaplijenjena u postupku prinudne naplate, a čija je procijenjena vrijednost 5.762,44 KM.

Radi se muškoj, ženskoj i dječijoj odjeći koja će po zaključku Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem nadležnih javnih ustanova i institucija biti podijeljena socijalno najugroženijim kategorijama stanovnika.

Imovina je zaplijenjena od poreznih obveznika koji obavljaju trgovinsku djelatnost i ostala je neprodata u postupku prinudne naplate dužnih javnih prihoda.

Kantonalni porezni ured Goražde izvršio je ustupanje imovine po prethodno dobivenoj saglasnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva finansija.

.