print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar- oktobar 2017. godine uplatili 3.977.813.673 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Objavljeno:07.11.2017

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine u periodu januar-oktobar 2017. godine uplatili 3.977.813.673 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, što je za 348.769.099 KM više u odnosu na isti period 2016. godine, ili iskazano u procentu više za 9,61%.

U oktobru 2017. godine naplaćeni su javni prihodi u iznosu od 406.995.008 KM, što je više za 41.467.093 KM u odnosu na otobar 2016. godine ili iskazano u procentu više za 11,34%.

Uplate javnih prihoda u periodu od 01.01.do 31.10.2017.godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.b.

Kantoni

januar-oktobar 2016.

 januar-oktobar 2017.

index 2017/2016 (%)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

SARAJEVSKI

1.346.443.881

1.494.488.640

111,00

148.044.759

37,57

2.

TUZLANSKI

579.305.279

648.990.630

112,03

69.685.351

16,32

3.

ZENIČKO-DOBOJSKI

451.892.585

508.353.695

112,49

56.461.110

12,78

4.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI

470.619.801

473.923.046

100,70

3.303.245

11,91

5.

SREDNJOBOSANSKI

260.396.612

294.757.405

113,20

34.360.793

7,41

6.

UNSKO-SANSKI

237.433.128

250.841.728

105,65

13.408.600

6,31

7.

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI

135.305.277

152.906.016

113,01

17.600.739

3,84

8.

KANTON 10

69.738.510

69.085.665

99,06

-652.845

1,74

9.

BOSANSKO-PODRINJSKI

39.474.813

43.354.343

109,83

3.879.530

1,09

10.

POSAVSKI

38.434.688

41.112.507

106,97

2.677.819

1,03

 

Ukupno

3.629.044.574

3.977.813.673

109,61

348.769.099

100,00

 

U periodu januar-oktobar 2017. godine u odnosu na januar-oktobar 2016. godine ukupna naplata direktnih poreza povećana je za 181.779.763 KM ili iskazano u procentu za 15,51%, i to:

U periodu januar-oktobar 2017. godine u odnosu na januar-oktobar 2016. godine:

  • porez na dobit naplaćen je u iznosu od 305.091.619 KM, što je više za 54,85% ili 108.064.147 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 64,90% ili za 95.839.438 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 24,77% ili za 12.224.708 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 139.969.057 KM, što je više za 2,08% ili za 2.855.305 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 1.318.469 KM, što je više za 4,76% ili za 58.863 KM; 
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 329.335.381 KM, što je povećanje za 10,81% ili za 32.134.731 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 327.291.301 KM, što je više za 7,14% ili za 21.820.961 KM.

U periodu januar-oktobar 2017. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 2.619.655.657 KM, što u odnosu na isti period 2016. godine predstavlja povećanje za 189.185.499 KM ili iskazano u procentu za 7,78%.

Naplaćeni doprinosi iznose:

  • doprinosi za PIO/MIO 1.449.520.167 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.050.283.081 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 119.852.409 KM.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da vam pomognu. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi?

Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavaju svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

Vaša Porezna uprava Federacije BiH