print

Radni sastanak sa direktorom Porezne uprave FBiH

Objavljeno:06.10.2017

Na poziv sindikalne organizacije Porezne uprave Fedracije FBiH, dana 06.10.2017. godine održan je radni sastanak sa v.d. direktora Porezne uprave FBiH  Šerifom Isovićem. Radnom sastanku prisustvovali su i predsjednica sindikalne organizacije Porezne uprave FBiH Šemsa Hajrić, te predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović i generalni sekretar Samostalnog sindikata Adil Aljić.

Tema sastanka bila je radno pravni status i položaj radnika Porezne uprave FBiH. Prezentirano je stanje u oblasti Porezne uprave sa aspekta uslova rada zaposlenika, opreme i popunjenosti radnih mjesta, koja su utvrđena prema važećem Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. Na sastanku je razgovarano i o  nedostatku određenih propisa koji bi Poreznu upravu FBiH doveli na potreban nivo rada i djelovanja, kako bi se zaposlenicima obezbijedili adekvatni i optimalni uslovi za rad, što bi u konačnici dalo još bolje rezulatate u radu.

Tom prilikom dogovorene su određene aktivnosti koje će poduzeti Samostalni sindikat u cilju poboljšanja uslova rada i radno pravnog statusa zaposlenika Porezne uprave FBiH. V.d. direktora Porezne uprave FBiH dao je podršku zahtjevima sindikata i smatra da su oni realni i opravdani i da su korisni za opšte društveno dobro.

Predstavnici Sindikata su se zahvalili v.d. direktora Šerifu Isoviću na prijemu i spremnosti da kao direktor  Porezne uprave FBiH podržava aktivnosti i stavove ovog Sindikata u cilju izjednačavanja prava zaposlenika Porezne uprave FBiH sa ostalim zaposlenicima istih ili sličnih aktivnosti na federalnom nivou.

Dogovoren je nastavak saradnje i puna podrška partnerskom odnosu imeđu sindikata i Porezne uprave FBiH.