print

Novi Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji, identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije BiH

Objavljeno:02.10.2017

Obavještavamo Vas da je od 01.10.2017. godine u primjeni novi Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji, identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novinama Federacije BiH broj 69/17 od 13.09.2017. godine).
Pravilnikom je definisan novi tok procesa porezne registracije i identifikacije i propisani su novi obrasci za poreznu registraciju.

U periodu od 02.- 06.10.2017. godine doći će do određenih privremenih zastoja u radu, u cilju prilagođavanja promjenama u novonastalom procesu, koji će se odvijati u organizacionim jedinicama kantonalnih poreznih ureda Porezne uprave Federacije BiH i kantonalnim statističkim službama, kao i Federalnom zavodu za statistiku.
Molimo sve učesnike u procesu i porezne obveznike – poslovne subjekte da imaju razumijevanja i da u navedenom prelaznom periodu, ukoliko dođe do određenih nejasnoća iste
pokušaju otkloniti u saradnji sa zaposlenicima Porezne uprave i zaposlenicima Službi za statistiku.

Porezna uprava Federacije BiH