print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar- avgust 2017. uplatili 3.194.043.403 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Objavljeno:11.09.2017

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da ukupno naplaćeni prihodi u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-avgust 2017.godine za koje je nadležna Porezna uprava FBiH iznose 3.194.043.403 KM, što je za 308.814.528 KM  više u odnosu na isti period 2016. godine, ili iskazano u procentu više za 10,7%.

Pregled ukupne naplate javnih prihoda u periodu januar-avgust 2017/2016 po kantonima daje se u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

 januar-august 2016.

 januar-august 2017.

Učešće u ukupnoj naplati (%)

Index 2017/2016 (%)

Razlika u KM

1.

SARAJEVSKI

1.074.429.867

1.210.046.588

37,88

112,62

135.616.721

2.

TUZLANSKI

457.431.874

516.832.660

16,18

112,99

59.400.786

3.

ZENIČKO-DOBOJSKI

357.028.654

400.612.612

12,54

112,21

43.583.958

4.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI

374.139.707

381.115.949

11,93

101,86

6.976.242

5.

SREDNJO-BOSANSKI

207.077.177

238.749.846

7,47

115,30

31.672.669

6.

UNSKO-SANSKI

187.711.123

200.273.882

6,27

106,69

12.562.759

7.

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI

108.799.649

122.776.706

3,84

112,85

13.977.057

8.

KANTON 10

56.226.560

55.306.181

1,73

98,36

-920.379

9.

BOSANSKO-PODRINJSKI

31.741.401

35.215.191

1,10

110,94

3.473.789

10.

POSAVSKI

30.642.864

33.113.790

1,04

108,06

2.470.926

UKUPNO

2.885.228.875

3.194.043.403

100,00

110,70

308.814.528

 

U periodu januar-avgust 2017.godine u odnosu na januar-avgust 2016. godine, ukupna naplata direktnih poreza povećana je za 154.406.558 KM ili iskazano u procentu za 16,36%, i to:

  • porez na dobit naplaćen je u iznosu od 255.092.157 KM, što je više za 58,44% ili 94.090.002 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 68,99% ili za 83.325.707 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana  za 26,77% ili za 10.764.295 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 116.273.689 KM, što je više za 1,67 % ili za 1.915.420 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 994.646 KM, što je više za 3,29 % ili za 31.652 KM; 
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 263.366.644 KM, što je povećanje za 11,81% ili za 27.819.504 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 268.053.446 KM, što je više  za 8,39% ili za 20.738.343 KM.

 

U periodu januar-avgust 2017. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i za nezaposlenost u ukupnom iznosu od 2.092.164.911 KM, što u odnosu na isti period 2016. godine predstavlja povećanje za 170.047.054 KM ili iskazano u procentu za 8,85 %. Naplaćeni doprinosi iznose:

 

  • doprinosi za PIO/MIO 1.156.981.402 KM;

  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 839.419.653 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 95.763.855 KM.

 

U mjesecu avgustu 2017. godine naplaćeni su javni prihodi u iznosu od 401.558.576 KM, što je više za 35.820.419 KM  u odnosu na avgust 2016. godine ili iskazano u procentu više za za 9,79%.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, i preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika.

Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko - invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa. 

Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da vam pomognu.

 

Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi?

Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavaju svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

Vaša Porezna uprava Federacije BiH