print

U Poreznoj upravi FBiH održan sastanak sa predstavnicima USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora u BiH (FAR)

Objavljeno:19.07.2017

U Poreznoj upravi Federacije BiH održan je sastanak v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH Šerifa Isovića, zamjenika v.d. direktora Slobodana Vukoje i šefa odsjeka Mirze Teftedarije sa šefom USAID-ovog FAR projekta Markom Campbellom i saradnikom Daliborom Paraćem na kome je prezentirana uspješna dogradnja ADRIS aplikacije koju je finansirao USAID, a koja će značajno unaprijediti postupak inspekcijskog nadzora.

Nova ADRIS aplikacija na čijoj doradi su radili stručnjaci iz USAID-ovog FAR projekta i Porezne uprave FBiH će omogućiti inspektorima i šefovima odsjeka za inspekcijski nadzor kvalitetniju pripremu za provođenje inspekcijskog nadzora, te postupak i završetak inspekcijskog nadzora.

Testiranje nove ADRIS aplikacije počet će 15.8.2017. godine i provodit će se u Poreznoj upravi Federacije BiH.  

Dogovoren je nastavak saradnje na drugim projektima koje će finansirati USAID, a koji će značajno unaprijediti rad Porezne uprave FBiH i omogućiti efikasnije provođenje poreznih reformi. U tom smislu je istaknuta i saradnja USAID-ovog FAR projekta na izradi alata Stop Filera koji će omogućiti lakše izvještavanje o nepodnošenju poreznih prijava.