Inspektori Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnog poreznog ureda Mostar su 10.11.2022. godine, izvršili 40 inspekcijskih nadzora tzv. akcija, kojim su…
11.11.2022 / Više ...

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-oktobar 2022. godine uplatili 5.260.543.020 KM javnih prihoda, što…
07.11.2022 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH predstavlja Vodič za prijavu, obračun i uplatu doprinosa za osiguranje učenika na praktičnoj nastavi za slučajeve invalidnosti…

26.10.2022 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 20.10.2022. godine na širem području Federacije BiH izvršili 323 inspekcijska nadzora – brze akcije kojim su obuhvaćeni…
21.10.2022 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalnog poreznog ureda Zenica su 13.10.2022. godine izvršili 36 inspekcijskih brzih kontrola tzv. akcija kojim…
17.10.2022 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalnog poreznog ureda Tuzla su 11.10.2022. godine izvršili 40 inspekcijskih brzih kontrola tzv. akcija kojim…
12.10.2022 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike - poslodavce  da su dužni Poreznoj upravi dostaviti ispravno popunjen obrazac MIP-1023 Mjesečni izvještaj…
11.10.2022 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalnog poreznog ureda Bihać su 06.10.2022. godine izvršili 15 inspekcijskih brzih kontrola tzv. akcija kojim…
10.10.2022 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnih poreznih ureda Mostar, Novi Travnik i Livno izvršili su 06.10.2022. godine 79 inspekcijskih brzih kontrola…
07.10.2022 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnih poreznih ureda Sarajevo i Tuzla su 05.10.2022. godine izvršili 99 inspekcijskih brzih kontrola tzv.…
06.10.2022 / Više ...

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-septembar 2022. godine uplatili 4.725.737.437 KM javnih prihoda, što…
06.10.2022 / Više ...

Direktor Porezne uprave Federacije BiH Šerif Isović učestvovao je na devetom regionalnom Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreznih uprava zemalja…
06.10.2022 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnog poreznog ureda Mostar su 29.09.2022. godine, izvršili 32 djelimična inspekcijska nadzora tzv. akcije, kojim su bili…
03.10.2022 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnog poreznog ureda Tuzla su 29.09.2022. godine, izvršili 36 inspekcijskih nadzora tzv. akcija, kojim su bili obuhvaćeni porezni…
30.09.2022 / Više ...

Učesnici studijske posjete na temu neprijavljenog rada u Sarajevu, 20-21. septembar 2022. (Foto: RCC ESAP 2) Dvodnevna studijska posjeta Poreznoj upravi…
23.09.2022 / Više ...

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni ured Tuzla je 15.09.2022. godine izvršio prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika - dužnika u ukupnom…
22.09.2022 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH  su 15.09.2022. godine na širem području Federacije BiH izvršili 293 inspekcijske kontrole tzv. akcije kojim su…
16.09.2022 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalnog poreznog ureda Tuzla su 13.09.2022. godine izvršili 48 inspekcijskih brzih kontrola kojim su bili…
14.09.2022 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnog poreznog ureda Mostar izvršili su 01.09.2022. godine 28 inspekcijskih brzih kontrola na području Mostara,…
07.09.2022 / Više ...

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-august 2022. godine uplatili 4.189.215.519 KM javnih prihoda,…
06.09.2022 / Više ...