Porezna uprava Federacije BiH nastavila je aktivnosti kontrole zakonitosti poslovanja poreznih obveznika na području Federacije BiH koje su započete 8. jula…
16.07.2019 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 11.,12. i 13. jula 2019. godine na području općina: Stolac, Ravno, Neum, Čapljina, Mostar, Stari…

15.07.2019 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike koji obavljaju  građevinsku djelatnost na području Federacije Bosne i Hercegovine da će počevši od…

15.07.2019 / Više ...

U nastavku kontrole zakonitosti poslovanja poreznih obveznika koja je započeta 8. jula 2019. godine, inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 10.…
12.07.2019 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je od 8. jula 2019. godine na području Federacije BiH započela širu aktivnost kontrole poreznih obveznika koji…
10.07.2019 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juni 2019.godine uplatili 2.608.780.781 KM…
09.07.2019 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH upućuje izvinjenje poreznim obveznicima zbog problema i neugodnosti koji su izazvani blokiranjem ulaznih vrata Porezne ispostave Novo…

04.07.2019 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Sarajevo 5.7.2019. godine u 11,00 sati organizira javnu prodaju zaplijenjenih predmeta – nakita…
01.07.2019 / Više ...

U zgradi Kantonalnog poreznog ureda Tuzla, danas 19.6.2019.godine upriličeno je potpisivanje Protokola o međusobnoj saradnji Porezne uprave Federacije BiH i Uprave…
19.06.2019 / Više ...

Direktor Porezne uprave Federacije BiH Šerif Isović učestvovao je na Samitu guvernera, ministara finansija i direktora poreznih uprava regiona, koji je…
17.06.2019 / Više ...

Poresku upravu Crne Gore posjetili su predstavnici Porezne uprave Hrvatske i predstavnici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, zbog nastavka saradnje…
14.06.2019 / Više ...

U zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo danas 11.6.2019. godine u 10,00 sati, upriličeno je potpisivanje Protokola o međusobnoj saradnji Porezne…
11.06.2019 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – maj 2019.godine uplatili 2.199.047.453 KM…
10.06.2019 / Više ...

U sjedištu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je potpisan  Protokol o saradnji između Porezne uprave FBiH i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih…
07.06.2019 / Više ...

Danas, 6. juna 2019. godine, u 11,00 sati, u zgradi Porezne uprave Federacije BiH, upriličeno je potpisivanje Protokola o međusobnoj saradnji…
06.06.2019 / Više ...

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni ured Novi Travnik izvršio je prodaju zaplijenjene imovine poreznog obveznika dužnika Konfekcija “Borac” d.d. Travnik,…

30.05.2019 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su na području Hercegovačko - neretvanskog i Tuzlanskog kantona izvršili 74 inspekcijska nadzora kojim su bili…

29.05.2019 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su na području Kantona Sarajevo izvršili 44 inspekcijska nadzora kojim su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju:…
27.05.2019 / Više ...

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni ured Novi Travnik izvršio je prodaju zaplijenjene imovine poreznog obveznika dužnika “Buplast” d.o.o Bugojno, u…

24.05.2019 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – april 2019. godine uplatili 1.769.986.419…

17.05.2019 / Više ...