Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da ukupno naplaćeni prihodi u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-juli 2017.godine za koje…
08.08.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je 25. jula 2017. godine izvršila ukupno 113 inspekcijskih nadzora na području Federacije BiH kojim su bili obuhvaćeni…

26.07.2017 / Više ...

U Poreznoj upravi Federacije BiH održan je sastanak v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH Šerifa Isovića, zamjenika v.d. direktora Slobodana Vukoje…
19.07.2017 / Više ...

U Kantonalnom poreznom uredu Tuzla 14.jula 2017. upriličeno je svečano polaganje zakletve za 14 novoprimljenih državnih službenika u Poreznoj upravi FBiH.…
19.07.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je 13.i 14. jula 2017. godine izvršila ukupno 345 inspekcijskih nadzora kojim su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji…

17.07.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da ukupno naplaćeni prihodi u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2017.godine za koje…
10.07.2017 / Više ...

Prodaja zaplijenjene imovine poreznog obveznika dužnika "Tvornica rezervnih dijelova" d.d. Vareš koja je zakazana za 12.7.2017. godine u 12,00 sati neće se održati…

10.07.2017 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 06.07.2017. godine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona Sarajevo izvršili ukupno 58 inspekcijskih nadzora kod…

07.07.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je u proteklom periodu izvršila ukupno 38 jednodnevnih, brzih kontrola (akcija) na području svih kantona Federacije Bosne i…

23.06.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je 20. juna  2017. godine izvršila ukupno 157 inspekcijskih nadzora kojim su  bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju…

22.06.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da ukupno naplaćeni prihodi u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-maj 2017.godine za koje…

07.06.2017 / Više ...

RUKOVODIOCIMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH POSLOVNIH SUBJEKATA KOJI SU VRŠILI UTAJE POREZA ILI SU SVJESNO IZBJEGAVALI DA PLATE POREZ, ZAKONOM TREBA…

05.06.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je 25.maja  2017. godine, na prostoru Federacije BiH, izvršila ukupno 210 inspekcijskih nadzora. Inspekcijskim nadzorom bili su obuhvaćeni porezni…

26.05.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH,  Županijski/Kantonalni porezni ured Livno u postupku prisilne naplate  prodao je zaplijenjene vrijednosne papire u vlasništvu poreznih obveznika…

25.05.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je 18.maja  2017. godine, na prostoru Federacije BiH, izvršila ukupno 250 inspekcijskih nadzora. Inspekcijskim nadzorom bili su obuhvaćeni porezni…

19.05.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da ukupno naplaćeni prihodi u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-april 2017.godine za koje…

08.05.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je 27. aprila  2017. godine, na prostoru Federacije BiH, izvršila ukupno 221 inspekcijski nadzor. Inspekcijskim nadzorom bili su obuhvaćeni…

28.04.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je 10. aprila  2017. godine, na prostoru Federacije BiH, izvršila ukupno 220 inspekcijskih nadzora. Inspekcijskim nadzorom bili su obuhvaćeni…

11.04.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su u mjesecu martu 2017. godine naplaćeni javni prihodi u iznosu od 439.885.923 KM,…

05.04.2017 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH je 20. marta  2017. godine, na prostoru Federacije BiH, izvršila ukupno 230 inspekcijskih nadzora. Inspekcijskim nadzorom bili su obuhvaćeni…

21.03.2017 / Više ...