Jela  Šušnja, dipl. pravnik
p.o. Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda - pomoćnik direktora 
Adresa: Ruđera Boškovića bb., 72290 Novi Travnik
Tel.: +387 30 791 539

 

Odsjek za prinudnu naplatu
Šef Odsjeka:
Jela
 Šušnja, dipl. pravnik.
Tel.: +387 30 795 228

 

Odsjek za inspekcijski nadzor
Šef Odsjeka: Adis Durak, dipl. ecc. 
Tel.: +387 30  791 828

 

Odsjek za zajedničke i opće poslove
Šef Odsjeka: Adnan Kolašinac,dipl.ecc.
Tel.: +387 30 795 226 

 

Odsjek za edukaciju i registraciju
Šef Odsjeka:
 Edvina Karić, dipl.ecc.
Tel.: +387 30 509 341

Porezna ispostava Kreševo
Šef ispostave:
Gordana Vujović, dipl. iur.
Adresa: Fra Grge Martića 122 (Prostor ZAP-a)
Tel.: +387 30 719 132 
E-mail: gordana.vujovic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Bugojno
Šef ispostave:
Safet Kurtović, dipl. ecc.
Adresa: Bosanska bb
Tel.: +387 30 509 350
E-mail: safet.kurtovic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Jajce
Šef ispostave za općine Jajce i Dobretići:
Mihret Kasum, dipl. ecc.
Adresa: Jakice Altarca 2 (U zgradi ZAP-a)
Tel.: +387 30 654 121
E-mail: mihret.kasum@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Gornji Vakuf - Uskoplje
Šef ispostave:
Elmina Telalović - Begović, dipl. pravnik 
Adresa: Srebreničkih žrtava bb (U zgradi ZAP-a)
Tel.: +387 30 509 360

E-mail: elmina.begovic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Kiseljak
Šef ispostave:
Mirjana Barunčić, dipl. oec.
Adresa: Josipa bana Jelačića – APC (Zgrada Općine Kiseljak)
Tel.: +387 30 871 598
E-mail: mirjana.baruncic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Fojnica
Šef ispostave: Emina Karić, dipl. oec.
Adresa: Mehmeda Spahe 2B
Tel.: +387 30 509 364 
E-mail:emina.karic1@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Donji Vakuf
Šef ispostave:
Ema Muratspahić, dipl. ecc.
Adresa: 14. Septembara bb (Zgrada Općine Donji Vakuf)
Tel.: +387 30 509 353
E-mail: ema.muratspahic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Busovača
Šef ispostave:
Željka Varešković, dipl. oec.
Adresa: 16. Kolovoza bb (Zgrada Općine Busovača)
Tel.: +387 30 719 135
E-mail: zeljka.vareskovic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Novi Travnik
Šef ispostave:
Dijana Zlatunić, dipl. oec.
Adresa: Trg zlatnih ljiljana br.1 (Bivši Zavod za platni promet),
Tel.: +387 30 791 542
E-mail: dijana.zlatunic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Vitez
Šef ispostave:
Marinko Vujica, dipl. oec.
Adresa: Fra Grge Martića bb (Preko puta „Besta")
Tel.: +387 30 714 884
E-mail: marinko.vujica@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Travnik
Šef ispostave:
Belma Kunalić, dipl. oec.
Adresa: Bosanska 102
Tel.: +387 30 509 333
E-mail: belma.kunalic@fpu.gov.ba