Rešad Nurić, dipl.oec.​
Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda-pomoćnik direktora
Adresa: Rudarska 72, 75000 Tuzla
Tel.: +387 35 366 800

 

Odsjek za prinudnu naplatu
Šef Odsjeka:
Azem Džanić, dipl. ecc.
Tel.: +387 35 366 812

 

Odsjek za inspekcijski nadzor
Šef Odsjeka: 
Fahrudin Memišević, dipl. ecc.
Tel.: +387 35 366 803

 

Odsjek za zajedničke i opće poslove
Šef Odsjeka:
Bajrektarević Nihad, dipl.ecc.​
Tel.: +387 35 366 804

 

Odsjek za edukaciju i registraciju 
Šef Odsjeka:
dr.sci.Sead Softić
Tel.: +387 35 366 926

Porezna ispostava Banovići
Šef ispostave: 
Salih Zukić, dipl. ecc.
Adresa: Habetova 1 (Stara pošta)
Tel.: +387 35 366 846
E-mail: salih.zukic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Čelić
Šef ispostave: 
Sadina Tanjić, dipl. ecc.
Adresa: Alije Izetbegovića do broja 60 (Zgrada Općine Čelić)
Tel.: +387 35 366 481
E-mail: sadina.tanjic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Doboj Istok
Šef ispostave:
Faruk Hasančević, dipl. ecc.
Adresa: Klokotnica bb (Zgrada Općine Doboj Istok)
Tel.: +387 35 366 852
Fax: +387 35 366 854
E-mail: faruk.hasancevic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Gradačac
Šef ispostave:
Nebojša Jašarević, dipl. ecc.
Adresa: Titova b.b.
Tel.: +387 35 366 859
E-mail: nebojsa.jasarevic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Gračanica
Šef ispostave:
p.o. Avdić Amir, dipl.pravnik
Adresa: 22. divizije bb (Centar)
Tel.: +387 35 366 861
E-mail: amir.avdic@fpu.gov.ba

 

Porezna ispostava Kalesija
Šef ispostave:
Mehmed Turić, dipl. ecc.
Adresa: Patriotske lige bb (Zgrada stare Uprave prihoda)
Tel.: +387 35 366 866
E-mail: mehmed.turic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Kladanj
Šef ispostave:
Nevresa Berkovac, dipl. ecc.
Adresa: Kladanjske brigade 4 (Zgrada stare banke)
Tel.: +387 35 366 872
E-mail: nevresa.berkovac@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Lukavac
Šef ispostave:
Elvir Dedić, mr. oec. 
Adresa: Trg slobode bb (Zgrada bivšeg ZPP-a)
Tel.: +387 35 366 877
E-mail: elvir.dedic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Srebrenik
Šef ispostave:
Muhidin Bećirović, dipl. ecc.
Adresa: Teritorijalne odbrane bb (Zgrada kod MUPa)
Tel.: +387 35 645 701
E-mail: muhidin.becirovic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Teočak
Šef ispostave: 
Salim Kevrić, dipl. ecc.
Adresa: Centar bb (Zgrada Općine Teočak)
Tel.: +387 35 366 888
E-mail: salim.kevric@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Tuzla
Šef ispostave:
Besim Džinić, dipl. ecc.
Adresa: Rudarska 72 (Nova zgrada Instituta, II sprat)
Tel.: +387 35 366 832
E-mail: besim.dzinic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Sapna
Šef ispostave: 
Nermin Halilović, dipl. ecc.
Adresa: 206. Viteška brdska brigada bb (Zgrada tržnog - poslovnog centra u Sapni)
Tel.: +387 35 366 890
E-mail: nermin.halilovic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Živinice
Šef ispostave:
Mirza Hadžić, dipl. ecc.
Adresa: Ulica Oslobođenja bb (Zgrada bivšeg ZPP-a)
Tel.: +387 35 366 898
E-mail: ispostava.zivinice@fpu.gov.ba