.

Zdenka Delić, dipl.ecc.
Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda - pomoćnik direktora
Adresa: VIII Ulica 40, 76270 Orašje
Tel.: +387 31 713 826; +387 31 713 827

 

Odsjek za prinudnu naplatu i inspekcijski nadzor
Šef Odsjeka:
Zdenka Delić, dipl.ecc.
Tel.: +387 31 713 827

 

Odsjek za edukaciju, registraciju, zajedničke i opće poslove
Šef Odsjeka:
Mustafa Salkanović, dipl. pravnik
Tel.: +387 31 744 151

Porezna ispostava Odžak
Šef ispostave:
Minela Hamidović, dipl.ecc.

Adresa: Trg 2
Tel.: +387 31 711 561
E-mail: minela.hamidovic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Orašje
Šef ispostave: 
Marija Živković, univ.spec.oec.
Adresa: 3. Ulica 27 (Centar grada)
Tel.: +387 31 710 496
E-mail: marija.zivkovic@fpu.gov.ba