Behudin Mašović, dipl.ecc.  
p.o. Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda - pomoćnik direktora
Adresa: Ćemaluša 2/III, 71000 Sarajevo
Centrala: +387 33 555 130
Fax.: +387 33 443 638

 

Odsjek za zajedničke i opće poslove
Šef odsjeka: Džavida Hadžić, dipl. ecc.
Adresa: Ćemaluša 2/III, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 555 130

Protokol: +387 33 555 090
Računovodstvo i nabavke: +387 33 555 140
Sudski i prekršajni postupci, stečaj i likvidacija: +387 33 204 801

 

Odsjek za prinudnu naplatu
Šef odsjeka: Marina Živadinović, dipl. pravnik
Adresa: Hasana Kikića 5, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 555 320

 

Odsjek za inspekcijski nadzor
p.o.Šef odsjeka: 
Avdija Bahto, mr.ecc.
Adresa: Husrefa Redžića 4/III, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 289 817

 

Odsjek za edukaciju i registraciju
Šef odsjeka: Hafa Kovač, dipl. ecc.
Adresa: Maršala Tita 62 (lokacija Vječna vatra), 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 246 235
         +387 33 555 081

 

 

Porezna ispostava Stari Grad
Šef ispostave:
Alija Subašić, dipl.ecc.
Tel:. + 387 33 555 481
E-mail: alija.subasic@fpu.gov.ba

 

Adresa: Sime Milutinovića Sarajlije 2

Protokol: + 387 33 586 898

Prijava za e-pristup: + 387 33 555 460

Porezne kartice: + 387 33 555 460

Jedinstveni sistem: +387 33 555 461

Voditelji postupka – pravna lica:  +387 33 586 896; +387 33 586 968; + 387 33 555 480; +387 33 586 862

Voditelji postupka – poduzetnici:  +387 33 586 899

 

Adresa: Branilaca Sarajeva 40 (zgrada Općine Stari Grad)

Porez na promet nekretnina: + 387 33 225 579

Porez na imovinu/zakup:  +387 33 555 331

 

Porezna ispostava Centar
Šef ispostave: 
Sabina Zvirac, dipl. ecc.
Tel:  +387 33-555-471
E-mail: sabina.zvirac@fpu.gov.ba

Adresa:  Dalmatinska broj 2.

Obrada poreznih prijava :   + 387 33 205 388

Voditelji postupka - porez na promet nekretnina:  + 387 33 205 282

Voditelji postupka - pravna lica:  +387 33 555 472; + 387 33 586 894; + 387 33 586 895

Voditelji postupka-fizička lica/građani:  + 387 33 586 893; + 387 33 586 865; + 387 33 555 470

 

Adresa Maršala Tita 62 (Vječna vatra)

Protokol:   + 387 33 216 013

Jedinstveni sistem: + 387 33 555 080

Obrada poreznih prijava: + 387 33 246 236

Šalter sala/Protokol:  + 387 33 246 237

Voditelj postupka-porez na imovinu/zakup: + 387 33 246 238

Obrada poreznih prijava/poreznih kartica:  + 387 33 246 239

 

 

Porezna ispostava Novo Sarajevo
Šef ispostave: 
Anesa Fukarić, dipl. pravnik 
Adresa: Envera Šehovića 2 
Tel.: +387 33 653 771
E-mail: anesa.fukaric@fpu.gov.ba

 

Protokol:        +387 33 713 055

Prijava za e-pristup:  +387 33 246 254

Porezne kartice:       +387 33 246 230

Jedinstveni sistem:   +387 33 246 234

Porez na imovinu:      +387 33 246 233

Voditelji postupka – pravna lica:     +387 33 246 231 i 713 056

Voditelji postupka – poduzetnici:    +387 33 246 232 i 713 056

Voditelji postupka – građani (GPD-1051):   +387 33 246 233

Porez na promet nekretnina:     +387 33 246 219

        

Porezna ispostava Novi Grad
Šef ispostave: 
Mirza Šabanić, dipl. ecc. 
Adresa: Bulevar M. Selimovića 87 (zgrada Općine Novi Grad)
Tel.: +387 33 467-560;
E-mail: mirza.sabanic@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 33 541 963

Pravna lica

Pravna lica slova A, B:   +387 33 760 275

Pravna lica slova C, Č, Ć, D, DŽ, Đ, E, X, Y, Q:   +387 33 760 275

Pravna lica slova K, M, S:   +387 33 246 245

Pravna lica slova G, F, H, I, J, L, N:    +387 33 246 245 

Pravna lica slova Š, Z, Ž, P, T, W, U, R, O, V:   +387 33 246 247

Udruženja:   +387 33 246 247

Fizička lica (obrti, taxi prevoznici, GPD-1051)

Fizička lica slova A, B, C, Č, Ć, D:    +387 33 246 249

Fizička lica slova DŽ, Đ, E, F, G, S:   +387 33 246 249

Fizička lica slova I, J, K, L, LJ ,Ž:     +387 33 760 276

Fizička lica slova N, NJ, O, P, R, H:  +387 33 760 276

Fizička lica slova Š, T, U, V, Z, M:     +387 33 541 965

Porez na imovinu:  +387 33 407 970

Porez na promet nekretnina: +387 33 246 248  

Porezne kartice, eksterni pristup nPIS-u: +387 33 246 246  

Prijave i odjave radnika (JS 3650, JS 3100, JS3610, JS3600, JS3120, JS3300, JS3310 i sl.):  +387 33 246 244

 

 

Porezna ispostava Ilidža
Šef ispostave za  općinu Ilidža i općinu Trnovo:
Senad Avdić, dipl. ecc.
Adresa: Ustanička 19  (Kod pijace Ilidža)
Tel.:     +387 33 636 035;
             +387 33 622 847
E-mail: senad.avdic@fpu.gov.ba

 

Protokol:       +387 33 246 463

Prijave za e-pristup:  +387 33 246 253

Porezne kartice:         +387 33 246 253

Jedinstveni sistem:    +387 33 246 251

Voditelj postupka-pravna lica: +387 33 763 230

Voditelj postupka-poduzetnici: +387 33 763 231

Voditelj postupka za građane (GPD-1051): +387 33 763 231

Porez na imovinu:  +387 33 246 250

Porez na promet nekretnina: +387 33 246 252

 

Porezna Ispostava Hadžići
Šef ispostave:
Ifeta Bajrektarević, dipl. ecc.
Adresa: Hadželi 114
Tel: +387 33 428-165
E-mail: ifeta.bajrektarevic@fpu.gov.ba

 

Protokol: +387 33 421 300

Prijave za e-pristup: +387 33 421 300

Porezne kartice: +387 33 421 300

Jedinstveni sistem: +387 33 421 300

Porez na imovinu: +387 33 428 166

Voditelji postupka – pravna lica: +387 33 246 257

Voditelji postupka – poduzetnici:+387 33 246 257

Voditelj postupka – građani:     +387 33 246 255

Porez na promet nekretnina:    +387 33 246 255

 

 

 

Porezna ispostava Vogošća
Šef ispostave: 
Omer Borovina, dipl. ecc.
Adresa: Jošanička 80  (zgrada Općine Vogošća)
Tel.: +387 33 430 624;
E-mail: omer.borovina@fpu.gov.ba

 

Protokol:        +387 33 430 996

Prijava za e-pristup:  +387 33 430 996

Porezne karitice:      +387 33 430 996

Jedinstveni sistem:   +387 33 424 660

Porez na imovinu:      +387 33 424 660

Voditelji postupka – pravna lica:   +387 33 407 888 i 033 407 397

Voditelji postupka – poduzetnici:    +387 33 424 661

Voditelji postupka – građani (GPD-1051): +387 33 424 661

Porez na promet nekretnina:   +387 33 407 398

 

Porezna ispostava Ilijaš
Šef ispostave: 
Senada Salčinović, dipl. ecc.
Adresa: Ivana Franje Jukića 2
Tel.: +387 33 246 260;
         +387 33 400 468
E-mail: senada.salcinovic@fpu.gov.ba

 

Protokol:        +387 33 400 468

Prijava za e-pristup:  +387 33 246 259

Porezne karitice:      +387 33 429 010

Jedinstveni sistem   +387 33 429 010

Porez na imovinu      +387 33 246 260

Voditelji postupka – pravna lica   +387 33 246 259

Voditelji postupka – poduzetnici    +387 33 246 259, 033 246 258

Voditelji postupka – građani (GPD-1051):  

Porez na promet nepokretnosti: