Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda - pomoćnik direktora p.o.
Behudin Mašović, dipl. ecc.

Adresa: Ćemaluša 2/III, 71000 Sarajevo
Centrala: +387 33 555 130
 

Odsjek za zajedničke i opće poslove
Šef odsjeka: Džavida Hadžić, dipl. ecc.
Tel.: +387 33 555 130
Fax.: +387 33 443 638

 

Odsjek za prinudnu naplatu
Šef odsjeka: 
Marina Živadinović, dipl. pravnik
Tel.: +387 33 555 320

 

Odsjek za inspekcijski nadzor
Šef odsjeka p.o.: Irma Borovac
, dipl. ecc.
Tel.: +387 33 289 817

 

Odsjek za edukaciju i registraciju
Šef odsjeka: 
Hafa Kovač, dipl. ecc.
Tel.: +387 33 246 235
         +387 33 555 081

Porezna ispostava Stari Grad
Šef ispostave: Alija Subašić, dipl. ecc
.
Adresa: Sime Milutinovića 2
Tel.:  +387 33 555 481; +387 33 668 183
E-mail: alija.subasic@fpu.gov.ba

Adresa:Branilaca Sarajeva 40
Tel.:  +387 33 225 579
E-mail: alija.subasic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Centar
Šef ispostave: Sabina Zvirac, dipl. ecc.
Adresa: Maršala Tita 62 (kod Vječne vatre)
Tel.:  +387 33 216 013;
          +387 33 555 080;
          +387 33 246 239

        
Adresa: Dalmatinska broj 2
Tel.:  +387 33 555 470;
          +387 33 555 471
E-mail: sabina.zvirac@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Novo Sarajevo
Šef ispostave: Ifeta Bajrektarević, dipl. ecc.

Adresa: Envera Šehovića 2 
Tel.: +387 33 653 771;
         +387 33 640 780      
E-mail: ifeta.bajrektarevic@fpu.gov.ba 
        

Porezna ispostava Novi Grad
Šef ispostave: Mirza Šabanić, dipl. ecc

Adresa: Bulevar M. Selimovića 87 (zgrada Općine Novi Grad)
Tel.: +387 33 541-962
E-mail: mirza.sabanic@fpu.gov.ba

 

Porezna ispostava Ilidža
Šef ispostave za  općinu Ilidža i općinu Trnovo: Senad Avdić, dipl. ecc.

Adresa: Ustanička 19  (Kod pijace Ilidža)
Tel.:     +387 33 636 035;
             +387 33 622 847
E-mail: senad.avdic@fpu.gov.ba

 

Porezna ispostava Hadžići
Šef ispostave: 
Azemina Čelebić, dipl. ecc.

Adresa: Hadželi bb
Tel.: +387 33 428-165;
        +387 33 421 300
        

E-mail: azemina.celebic@fpu.gov.ba 

Porezna ispostava Vogošća
Šef ispostave: Omer Borovina, dipl. ecc.

Adresa: Jošanička 80  (zgrada Općine Vogošća)
Tel.: +387 33 430 624;
         +387 33 430 996
E-mail: omer.borovina@fpu.gov.ba

 

Porezna ispostava Ilijaš
Šef ispostave: Senada Salčinović, dipl. ecc.

Adresa: Ivana Franje Jukića 2
Tel.: +387 33 246 260;
         +387 33 400 468
E-mail: senada.salcinovic@fpu.gov.ba