Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine 
71000 Sarajevo  Ul. Husrefa Redžića br. 4 

Tel.: +387 33 289 800
Fax:  +387 33 206 535 
E-mail: puinfo@fpu.gov.ba

Mr.sci. Šerif Isović

Biografija

Tel.:+387 33 289 814
fax: +387 33 206-535
Slobodan Vukoja, dipl. oec.
Tel.: +387 33 289 814
fax: +387 33 206-535


mr. sc. Adisa Hamzić
Portparol
Tel.: +387 33 289 805
fax.: +387 33 289 903
e-mail: puinfo@fpu.gov.ba

Bosiljka Vranjić, dipl.politolog
Rukovodilac službe - pomoćnik direktora p.o.
Tel.: +387 33 289 815

Jadranka Ostojić,dipl.pravnik
Rukovodilac službe za internu reviziju - pomoćnik direktora
Tel.: +387 33 289 813

Enisa Jažić,dipl.pravnik
Rukovodilac Sektora za administrativne i zajedničke poslove - pomoćnik direktora
Tel.: +387 33 289 809

 

Odsjek za kadrovske i pravne poslove
Šef Odsjeka: Mirha Subašić, dipl.pravnik
 
Tel.: +387 33 289 946

 

Odsjek za opće, operativno - tehničke i pomoćne poslove 
Šef Odsjeka p.o.:
 Igor Pavlić, dipl.iur.
Tel.: +387 33 289 876

 

Odsjek za finansijsko - računovodstvene poslove 
Šef Odsjeka: Majda Omeragić,dipl.ecc.
Tel.: +387 33 289 917


mr.sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Rukovodilac Sektora za planiranje, analize, izvještavanje i fiskalizaciju – pomoćnik direktora p.o.
Tel.:+387 33 289 811

mr.sc.Midhat Arifović
Rukovodilac Sektora za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju – pomoćnik direktora
Tel.: +387 33 289 804
 

mr.sc. Fahra Ćatović
Šef Odsjeka za porezna mišljenja i edukaciju 
Tel.: +387 33 289 848


 

 

Suljo Kasapović,dipl.ecc.
Rukovodilac Sektora za inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage – pomoćnik direktora
Tel.: +387 33 289 810

 

Aida Delić,dipl.ecc.  
Šef Odsjeka za planiranje i koordinaciju inspekcijskog nadzora
Tel.: +387 33 289 841

 

Vesna Omerhodžić,dipl.ecc
Šef Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika – Sarajevo 
Tel.: +387 33 289 842

 

Hrvoje Krišto, dipl.oec.
Šef Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika – Mostar p.o.
Tel.: +387 36 333 587.
        +387 36 320 008

 

Nermin Bašić,dipl.ecc.
Šef Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika -Tuzla  
Tel.: +387 35 366 828

 

Fuad Milić,dipl.kriminalista
Šef Odsjeka za obavještavanje i istrage - Sarajevo 
Tel.: +387 33 289 837

 

Adnan Juklo,dipl.pravnik
Šef Odsjeka za obavještavanje i istrage -  Mostar  
Tel.: +387 36 333 588

 

Franjo Grabovac,dipl.oec.
Šef Odsjeka za obavještavanje i istrage -  Novi Travnik
Tel.: +387 30 509 343

 

Mirza Mehić,dipl.kriminalista
Šef Odsjeka za obavještavanje i istrage - Tuzla
Tel.: +387 35 366 486

 

 

 


Rukovodilac Sektora za prinudnu naplatu – pomoćnik direktora

 

Odsjek za rješavanje molbi poreznih dužnika 
Šef Odsjeka:
Azra Hadžiabdić,dipl.ecc 
Tel.: +387 33 289 855

 

Odsjek za praćenje i koordinaciju primjene mjera prinudne naplate
Šef Odsjeka
: Dijana Kunić, dipl.pravnik
Tel.: +387 33 289 847 

 

Almira Festić,dipl.ing.mašinstva
Rukovodilac Sektora za informacionu tehnologiju – pomoćnik direktora
Tel.:+387 33 289 808

 

Amar Uzunović, dipl.ing.el.
Šef Odsjeka za održavanje sistema i podršku korisnicima IT sistema 
Tel.:+387 33 289 866

 

Damir Hadžić, dipl.ing.el.
Šef Odsjeka za projektovanje, razvoj i implementaciju IT sistema 
Tel.:+387 33 289 930
 

Mirza Teftedarija, dipl.ing.el.
Šef Odsjeka za podršku procesu fiskalizacije 
Tel.:+387 33 289 871

 

Amra Višnjić-Šaravanja, dipl.ing.el.
Šef Odsjeka za podršku Jedinstvenog sistema 
Tel.:+387 33 289 868

 

Tehnička podrška korisnicima aplikacija Porezne uprave Federacije BiH (nPIS, EJS, ISPF) 
E-mail: podrska@fpu.gov.ba

Tel.:+387 33 289 865;
       +387 33 289 923;
       +387 33 289 867;

 

Ifeta Fazlić,dipl.ecc.
Rukovodilac Sektora za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa – pomoćnik direktora
Tel.: +387 33 289 818
 

Odsjek za analizu i izvještavanje o registraciji, kontroli i naplati doprinosa
Šef Odsjeka: Jasmin Kaliman, dipl.ecc.
Tel.: +387 33 289 825

Odsjek za koordinaciju i pružanje usluga korisnicima Jedinstvenog sistema 
Šef Odsjeka: Jasna Mahmutović,dipl.ecc.
Tel.: +387 33 289 862

Odsjek za kontrolu 
Šef Odsjeka: Amir Cerić,dipl.kriminalista
Tel.: +387 33 289 833