• Obavještenje za popunjavanja naloga za plaćanje javnih prihoda

  Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da u cilju kontrole i potpunijeg praćenja naplate dužnih javnih prihoda poduzima mjere u vezi automatizacije svih procesa vođenja poreznih evidencija o zaduženju i naplati javnih prihoda, uključujući i prema vrsti, odnosno svrhi uplate.

 • Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu

   

   


  Obavještavamo porezne obveznike da su u "Službenim novinama Federacije BiH" broj 7/18 objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu.

   

   

   

 • Obavještenje za porezne obveznike u vezi
  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

   

   

   

   

  Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je dana 05.05.2018. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode („Službene novine FBiH” broj 34/18).

   

 • Prijavite nepravilnosti

   

   

   

   

  Poštovani građani,
  ovo je vaša domovina u kojoj  trebate biti sretni i zadovoljni. Ne dozvolite da vašu sreću i prosperitet ugrožavaju  oni koji izbjegavaju plaćanje  poreza državi. Zato vas pozivamo da učinite korak za domovinu i svoju sreću i Poreznoj upravi Federacije BiH, uz punu diskreciju, prijavite nepoštivanje poreznih zakona.

   

  Prijave se mogu dostaviti putem:
  - e-maila
  sivaekonomija@fpu.gov.ba
    primjedbe@fpu.gov.ba,
  - SMS poruke na broj mobitela 061 724 610i,
  - besplatnog poziva 080 020 333.

   

   

 • Poziv poreznim obveznicima za prijavu radnika

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa propisano je da se prijava za zaposlenika vrši najkasnije dan prije početka rada zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta, prema sjedištu te poslovne jedinice.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Javni poziv za volontiranje i praksu

  Porezna uprava Federacije BiH poziva sva nezaposlena  fizička lica sa poslovnom sposobnošću, koja žele da se stručno osposobe za samostalan rad u struci, da podnesu prijavu za obavljanje pripravničkog staža ili volontiranje.

  Potrebe za obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža možete vidjeti klikom na više.

 • Brzo i jednostavno provjerite da li Vam je poslodavac uplatio doprinose

   

   

   

   

   

   

   

   

  Porezna uprava Federacije BiH, svim zaposlenim licima, omogućila je uslugu kojom je na brz i jednostavan način moguće provjeriti da li su im uplaćeni doprinosi. Ovu uslugu mogu koristiti osigurana lica koja su obavezno osigurana (zaposlene osobe) u skladu sa zakonima kojima se reguliše penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti u Jedinstvenom sistemu Porezne uprave Federacije BiH.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Poziv za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak


  Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike koji imaju obavezu podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2017. godinu da istu podnesu do 31. marta 2018. godine.

 • Javni odgovor Porezne uprave FBiH Faruku Hadžiću,
  „makroekonomskom analitičaru“

   

   

   

   

  Porezna uprava Federacije BiH ističe da se na ovu instituciju u posljednje vrijeme potpuno neopravdano vrše neosnovani i neutemeljeni napadi, zbog netrpeljivosti pojedinica, koji koriste medijski prostor u već pokrenutoj izbornoj kamapanji za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini u kojoj se ne biraju sredstva za sticanje lične promocije.

   

   

   

080 020 333
Besplatan poziv za pitanja/primjedbe/prijave.

Novosti

Porezna uprava Federacije BiH je uprava u sastavu Federalnog ministarstva finansija/financija. Ovakva organizacija Porezne uprave postoji od 2002. godine,  kada je donesen Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH. Porezna uprava Federacije BiH je organizovana na dva nivoa, i to na nivou Središnjeg ureda sa sjedištem u Sarajevu i na nivou deset (10) kantonalnih poreznih ureda sa pripadajućim poreznim ispostavama (73 ispostave).


Više

Porezna uprava nadležna je za provođenje i izvršavanje aktivnosti iz oblasti svih vrsta federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih poreza i doprinosa, taksi, posebnih naknada, članarina turističkih zajednica, članarina obrtničkih komora i novčanih kazni za porezne prekršaje.

Unutrašnja organizacija Porezne uprave, vrste organizacijskih jedinica, njihova nadležnost, sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova grupisanih prema vrsti, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo izvršenje utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave koji je u primjeni od juna 2013. godine. Više

Organizacijsku shemu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine možete preuzeti Ovdje.


Kontakt


Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine


Ul. Husrefa Redžića br. 4
71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 289 800
Fax: +387 33 206 535
E-mail: