•        

  Prijavu poreza na dohodak porezni obveznici mogu podnijeti do 30.04.2021. godine

         

  Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da do 30.04.2021. godine mogu podnijeti Prijavu poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2020. godinu.

 •        

  Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2020. godinu

         

  Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima do 31. marta 2021. godine podnesu slijedeće porezne prijave:

 •        

  Poziv svim poreznim obveznicima – pravnim licima za registraciju i korištenje E-usluga Porezne uprave FBiH

         

  Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit („Službene novine FBiH“, broj 87/20 od 02.12.2020), čija primjena počinje od 01.01.2021. godine, svim poreznim obveznicima propisana je obaveza da Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans, prijave poreza po odbitku i drugu dokumentaciju propisanu Zakonom o porezu

 •        

  Obavještenje o obavezi unosa budžetske organizacije u nalog za plaćanje prilikom uplate doprinosa za PIO/MIO

         

  Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 54/20, isprvka 55/20,63/20 i 88/20) propisuju vrste javnih prihoda, depozitni računi u bankama, način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

 •        

  Obavještenje o radnom vremenu sa strankama u Poreznoj upravi FBiH

         

  Shodno Zaključku Vlade Federacije BiH sa sjednice održane dana 09.11.2020. godine, zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa od 11.11. 2020. godine u Poreznoj upravi Federacije BiH je klizno radno vrijeme, tako da je početak radnog vremena od 8:00 do 9:00 sati, a završetak radnog vremena od 16:00 do 17:00 sati. U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, obavještavaju se porezni obveznici da se radno vrijeme sa strankama ograničava na period:

 •        

  Brzo i jednostavno provjerite da li Vam je poslodavac uplatio doprinose

         

  Porezna uprava Federacije BiH, svim zaposlenim licima, omogućila je uslugu kojom je na brz i jednostavan način moguće provjeriti da li su im uplaćeni doprinosi. Ovu uslugu mogu koristiti osigurana lica koja su obavezno osigurana (zaposlene osobe) u skladu sa zakonima kojima se reguliše penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti u Jedinstvenom sistemu Porezne uprave Federacije BiH.

 •        

  Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu

         

  Obavještavamo porezne obveznike da su u "Službenim novinama Federacije BiH" broj  7/21 objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu.

  Osnovice za obračun doprinosa možete vidjeti na linku ovdje.

 •        

  Vansudska nagodba za period do 31.12.2021. godine

         

  Vlada Federacije BiH na 255. sjednici održanoj 11.02.2021. godine donijela je Zaključak V.broj: 223/2021 kojim se usvaja:

 •        

  Prijavite nepravilnosti

         

  Poštovani građani,
  ovo je vaša domovina u kojoj  trebate biti sretni i zadovoljni. Ne dozvolite da vašu sreću i prosperitet ugrožavaju oni koji izbjegavaju plaćanje poreza državi.

  Zato vas pozivamo da učinite korak za domovinu i svoju sreću i Poreznoj upravi Federacije BiH, uz punu diskreciju, prijavite nepoštivanje poreznih zakona. Prijave se mogu dostaviti: pozivom na besplatan broj 080 020 333, SMS poruke na broj mobitela 061 724 610, ili putem e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba .   

080 020 333
Besplatan poziv za pitanja/primjedbe/prijave.

Novosti

Porezna uprava Federacije BiH je uprava u sastavu Federalnog ministarstva finansija/financija. Ovakva organizacija Porezne uprave postoji od 2002. godine,  kada je donesen Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH. Porezna uprava Federacije BiH je organizovana na dva nivoa, i to na nivou Središnjeg ureda sa sjedištem u Sarajevu i na nivou deset (10) kantonalnih poreznih ureda sa pripadajućim poreznim ispostavama (73 ispostave).


Više

Porezna uprava nadležna je za provođenje i izvršavanje aktivnosti iz oblasti svih vrsta federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih poreza i doprinosa, taksi, posebnih naknada, članarina turističkih zajednica, članarina obrtničkih komora i novčanih kazni za porezne prekršaje.

Unutrašnja organizacija Porezne uprave, vrste organizacijskih jedinica, njihova nadležnost, sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova grupisanih prema vrsti, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo izvršenje utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave koji je u primjeni od juna 2013. godine. Više

Organizacijsku shemu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine možete preuzeti Ovdje.


Kontakt


Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine


Ul. Husrefa Redžića br. 4
71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 289 800
Fax: +387 33 206 535
E-mail: