•        

  Obavještenje o izmjeni računa za uplate javnih prihoda

         

  Obavještavaju se porezni obveznici da je došlo do izmjene depozitnog računa za uplate javnih prihoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo. Dosadašnji depozitni račun Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo broj: 338-000-2210008-593, otvoren kod UniCredit Bank d.d., zamijenjen je novim depozitnim računom broj: 154-921-2014617-245, otvoren kod IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH.

 •        

  Obavještenje za popunjavanje naloga za plaćanje javnih prihoda

         

  Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da se pravilnim popunjavanjem naloga za plaćanje skraćuje vrijeme potrebno za ostvarivanje prava poreznih obveznika, kao i osigurava kvalitetnije vođenje poreznih evidencija o naplati javnih prihoda.

 •        

  Obavještenje poslodavcima sa sjedištem u Republici Srpskoj koji zapošljavaju radnike s prebivalištem u Federaciji BiH

         

  Obavještavamo poslodavce koji imaju sjedište u Republici Srpskoj, a zapošljavaju radnike s prebivalištem u Federaciji BiH da se obračun doprinosa za ove zaposlenike vrši u skladu s propisima o doprinosima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.

 •        

  Poziv svim poreznim obveznicima – pravnim licima za registraciju i korištenje E-usluga Porezne uprave FBiH

         

  Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit („Službene novine FBiH“, broj 87/20 od 02.12.2020), čija primjena počinje od 01.01.2021. godine, svim poreznim obveznicima propisana je obaveza da Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans, prijave poreza po odbitku i drugu dokumentaciju propisanu Zakonom o porezu

 •        

  Obavještenje o obavezi unosa budžetske organizacije u nalog za plaćanje prilikom uplate doprinosa za PIO/MIO

         

  Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 54/20, isprvka 55/20,63/20 i 88/20) propisuju vrste javnih prihoda, depozitni računi u bankama, način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

 •        

  Brzo i jednostavno provjerite da li Vam je poslodavac uplatio doprinose

         

  Porezna uprava Federacije BiH, svim zaposlenim licima, omogućila je uslugu kojom je na brz i jednostavan način moguće provjeriti da li su im uplaćeni doprinosi. Ovu uslugu mogu koristiti osigurana lica koja su obavezno osigurana (zaposlene osobe) u skladu sa zakonima kojima se reguliše penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti u Jedinstvenom sistemu Porezne uprave Federacije BiH.

 •        

  Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu

         

  Obavještavamo porezne obveznike da su u "Službenim novinama Federacije BiH" broj  7/21 objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu.

  Osnovice za obračun doprinosa možete vidjeti na linku ovdje.

 •        

  Vansudska nagodba za period do 31.12.2021. godine

         

  Vlada Federacije BiH na 255. sjednici održanoj 11.02.2021. godine donijela je Zaključak V.broj: 223/2021 kojim se usvaja:

 •        

  Prijavite nepravilnosti

         

  Poštovani građani,
  ovo je vaša domovina u kojoj  trebate biti sretni i zadovoljni. Ne dozvolite da vašu sreću i prosperitet ugrožavaju oni koji izbjegavaju plaćanje poreza državi.

  Zato vas pozivamo da učinite korak za domovinu i svoju sreću i Poreznoj upravi Federacije BiH, uz punu diskreciju, prijavite nepoštivanje poreznih zakona. Prijave se mogu dostaviti: pozivom na besplatan broj 080 020 333, SMS poruke na broj mobitela 061 724 610, ili putem e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba .   

080 020 333
Besplatan poziv za pitanja/primjedbe/prijave.

Novosti

Porezna uprava Federacije BiH je uprava u sastavu Federalnog ministarstva finansija/financija. Ovakva organizacija Porezne uprave postoji od 2002. godine,  kada je donesen Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH. Porezna uprava Federacije BiH je organizovana na dva nivoa, i to na nivou Središnjeg ureda sa sjedištem u Sarajevu i na nivou deset (10) kantonalnih poreznih ureda sa pripadajućim poreznim ispostavama (73 ispostave).


Više

Porezna uprava nadležna je za provođenje i izvršavanje aktivnosti iz oblasti svih vrsta federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih poreza i doprinosa, taksi, posebnih naknada, članarina turističkih zajednica, članarina obrtničkih komora i novčanih kazni za porezne prekršaje.

Unutrašnja organizacija Porezne uprave, vrste organizacijskih jedinica, njihova nadležnost, sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova grupisanih prema vrsti, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo izvršenje utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave koji je u primjeni od juna 2013. godine. Više

Organizacijsku shemu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine možete preuzeti Ovdje.


Kontakt


Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine


Ul. Husrefa Redžića br. 4
71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 289 800
Fax: +387 33 206 535
E-mail: