Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o porezu na dohodak

Zakon o porezu na dohodak (50)

Страна 1 од 5

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava