Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnici

Pravilnici (15)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme (BS ,HR ,SR)

("Službene novine Federacije BiH", br. 59/12)

Pravilnik o dinamici fiskalizacije u Federaciji BiH (BOS, HRV, SRP) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 47/10)

Izmjena pravilnika o dinamici fiskalizacije (BOS, HRV, SRP) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 52/10)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 71/10)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/11)

Pravilnik o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije (BOS, HRV i SRP) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 31/10)

Pravilnik o registrovanju proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 4/10)

Pravilnik o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sustava (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 11/10)

Pravilnik o izgledu i sadržaju ostalih pratećih dokumenata (BOS, HRV, SRP) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 30/10)

Pravilnik o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema (BOS, HRV i SRP) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 31/10)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (BOS.pdf ,HRV.pdf )

("Službene novine Federacije BiH" 19/11)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme ( BS,HR ,SR  )

("Službene novine Federacije BiH", br. 59/12)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije ( BS ,HR ,SR)

("Službene novine Federacije BiH", br.59/12)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema (BS ,HR ,SR) 

 ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/12)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima i redoslijedu radnji u postupku fiskalizacije (BS , HR )

(Službene novine Federacije BiH, broj: 86/10)

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava