Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Ostali propisi

Ostali propisi (3)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (BOS ,HRV  )

("Službene novine Federacije BiH", br.87/11)

Pravilnici (27)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine  (BOS ,HRV

("Službene novine Federacije BiH" br.66/11) 

View items...

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine  (BOS  ,HRV

("Službene novine Federacije BiH" br.22/06, Sarajevo)  

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH  (BOS ,HRV )

("Službene novine FBiH", br.43/08)

Zakon o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH  (BOS ,HRV )

("Službene novine Federacije BiH",br.22/09)

 

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava