Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnici

Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/08)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/08)

Online uvezivanje priređivača igara na sreću

Elektronsko podnošenje prijava

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Porez na dohodak

Fiskalni sistemi /sustavi