Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Odluke

Odluke (2)

Odluka o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH", broj: 54/00)

Odluka o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima ( BS )

"Službene novine Federacije BiH",  broj 26/14.

 

Online uvezivanje priređivača igara na sreću

Elektronsko podnošenje prijava

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Porez na dohodak

Fiskalni sistemi /sustavi