Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Podnošenje Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima Obrazac GIP-1022

Porezni obveznici koji nisu korisnici nPIS-a, a imaju 5 i više zaposlenih za koje su dužni dostaviti obrasce GIP -1022 nadležnoj ispostavi Porezne uprave, dostavljaće na CD u propisanom XML formatu prema XSD shemi doc_rtf.

U cilju tačnijeg formiranja XML  datoteke prema datoj XSD shemi mogu  koristiti aplikaciju GIPKO.rar (3.79MB)RAR u kojoj mogu izvršiti unos, izmjenu, brisanje, štampanje i dr. potrebne operacije u vezi obrasca GIP 1022.

Aplikacija GIPKO se može koristiti i za provjeru formata XML datoteka, jer dozvoljava da se u aplikaciju uveze formirana XML datoteka.
Aplikacija GIPKO se moze preuzeti sa GIPKO.rar (3.79MB)RAR
Kako instalirati novu verziju i šta je uključeno u novu verziju.pdf
Uputstvo za koristenje GIPKO aplikacije.pdf
Ukoliko je potrebno da se instalira podrška za GIPKO sa .Net Framework2.0 može se preuzeti sa linka GIPKO + Framework.rar (velicine 30.8 Mb)Compressed_File_Zip

Tehničko uputstvo i opis XML datoteke za Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima pdf kao i format datoteke u kojem se trebaju podnositi obrasci GIP-1022 XSD shema doc_rtf.

Dokument koji se predaje uz Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima  u cilju praćenja broja predatih obrazaca GIP-1022
Specifikacija za podnošenje obrazaca GIP-1022. pdf

Upite i probleme u vezi tehničke primjene i korištenja sistema Porezne uprave, kao i elektronskog podnošenja prijava možete slati putem e-mail adrese help-pu@fpu.gov.ba