Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Kontakti

POREZNA UPRAVA FBiH - SREDIŠNJI URED
HUSREFA REDŽIĆA 4
SARAJEVO
tel: +387 33 289 800, 289 900,
faks: 033 206 535
www.pufbih.ba

Odnosi s javnošću: 033 289 805; faks: 033-289-903

mr.sc.Adisa Hamzić, stručni savjetnik za odnose s javnošću

033-289-805; faks: 033-289-903

e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Tehnička podrška korisnicima aplikacija Porezne uprave Federacije BiH (nPIS, EJS, ISPF):

e- mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ili Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Pogledajte mapu Kantonalni porezni uredi i ispostave u većem formatu. 

Kantonalni porezni uredi

KANTONALNI POREZNI URED BIHAĆ

Rukovoditelj: Mensura Šarić, dipl. ecc.
Adresa: Vazduhoplovne grupe 3 (zgrada Doma pilota)
Telefon: 037 223 112

ŠEMA KPU BIHAĆ pdf

 

POREZNA ISPOSTAVA

 

BIHAĆ
za područje općine Bihać
Šef ispostave: Sunita Ibričić, dipl. ecc.
Adresa: Vazduhoplovne grupe 3 (zgrada Doma pilota)
Telefon: 037/ 222-230

 

CAZIN
za područje općine Cazin
Šef ispostave: Lejla Karajković. dipl. ecc., šef po ovlaštenju
Adresa: Cazinskih brigada bb
Telefon: 037/514-823

 

SANSKI MOST
za područje općine Sanski Most
Šef ispostave: Merima Islamović, dipl.ecc.
Adresa: Stanična 5 (zgrada ZAP-a)
Telefon: 037/686-505

 

KLJUČ
za područje općine Ključ
Šef ispostave: Delva Kamber, šef po ovlaštenju
Branilaca BiH bb
Telefon: 037/ 661-099

 

BOSANSKA KRUPA
za područje općine Bosanska Krupa
Šef ispostave: Hava Harbaš, dipl. ecc.
Adresa: 511. slavne brdske brigade bb
Telefon: 037/471-106

 

BOSANSKI PETROVAC
za područje općine Bosanski Petrovac
Šef ispostave: Ifeta Kartal, dipl. ecc.
Adresa: 14. septembra bb
Telefon: 037/881-610

 

VELIKA KLADUŠA
za područje općine Velika Kladuša
Šef ispostave: Ramiza Hamulić mr. dipl.ecc.
Adresa: Hašima Okanovića bb
Telefon: 037/770-916

 

BUŽIM
za područje općine Bužim
Šef ispostave: Senad Kazić, dipl. ecc., šef po ovlaštenju
Adresa Šehidska bb
Telefon: 037/410-046

KANTONALNI POREZNI URED SARAJEVO

Rukovoditelj: p.o. Behudin Mašović, dipl. ecc.
Adresa: Husrefa Redžića 4 SARAJEVO
Telefon: 033 289 817

 

ODSJEK ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

Telefon: 033/289-888

 

ODSJEK ZA PRINUDNU NAPLATU

Telefon 033/555-321

 

ODSJEK ZA REGISTRACIJU

Telefon: 033/555-081 

 

POREZNA ISPOSTAVA

 

STARI GRAD
za područje općine Stari grad
Šef ispostave: Sabina Zvirac, dipl. ecc.
Adresa: Sime Milutinovića 2

Telefon: 033/668-183; 033/555-481

 

CENTAR
za područje općine Centar
Šef ispostave: Alija Subašić. dipl. ecc.

Adresa: Maršala Tita 62 (kod Vječne vatre)

Telefon:033/216-013

Dalmatinska broj 2

Telefon:033/ 205-388 ; 033/555-471

 

NOVO SARAJEVO
za područje općine Novo Sarajevo
Šef ispostave : Azemina Čelebić, dipl.ecc.
Adresa: Envera Šehovića 2

Telefon: 033/640-780

 

NOVI GRAD
za područje općine Novi grad
Šef ispostave: Mirza Šabanić, dipl.ecc.
Adresa: Bulevar M. Selimovića 87 (zgrada Općine Novi Grad)

Telefon: 033/541-962

 

ILIDŽA
za područje općine Ilidža
Šef ispostave: Aida Delić, dipl.ecc.
Adresa: Ustanička 19 (kod pijace Ilidža)
Telefon. 033/622-847

 

HADŽIĆI
za područje općine Hadžići
Šef ispostave: Ifeta Bajrektarević, dipl. ecc.
Adresa: Hadželi bb
Telefon:033/421-300

 

VOGOŠĆA
za područje općine Vogošća
Šef ispostave: Omer Borovina, dipl. ecc.
Adresa: Jošanička 80 (zgrada Općine Vogošća)
Telefon: 033/430-996

 

ILIJAŠ
za područje općine Ilijaš
Šef ispostave: Senada Salčinović, dipl. ecc.
Adresa: Ivana Franje Jukića 2
Telefon: 033/400-468

KANTONALNI POREZNI URED TUZLA

Rukovoditelj: Fikret Hasanović, mr.sci. ecc.
Adresa: Rudarska 72 TUZLA
Telefon: 035 286 368

 

POREZNA ISPOSTAVA

 

BANOVIĆI
za područje općine Banovići
Šef ispostave: Salih Zukić, dipl.ecc.
Adresa: Habetova 1 (stara pošta)
Telefon: 035/876-741

 

ČELIĆ
za područje općine Čelić
Šef ispostave:

Adresa: Alije Izetbegovića do broja 60 (zgrada Općine Čelić)
Telefon: 035/660-454

 

DOBOJ ISTOK
za područje općine Doboj Istok
Šef ispostave: Faruk Hasančević, dipl.ecc.
Adresa: Klokotnica bb (zgrada Općine Doboj Istok)
Telefon: 035/ 720-714

 

GRADAČAC
za područje općine Gradačac
Šef ispostave: Nebojša Jašarević, dipl. ecc.
Adresa: Huseina Kapetanovića Gradaščevića bb (naselje Varoš)
Telefon: 035/ 817-011

 

GRAČANICA
za područje općine Gračanica
Šef ispostave: Omer Lukavac
Adresa: 22. divizije bb (Centar)
Telefon: 035/ 703-916

 

KALESIJA
za područje općine Kalesije
Šef ispostave: Mehmed Turić, dipl.ecc.
Adresa: Patriotske lige bb (zgrada stare Uprave prihoda)
Telefon: 035/631-238

 

KLADANJ
za područje općine Kladanj
Šef ispostave: Nevresa Berkovac. dipl.ecc.
Adresa:Kladanjske brigade 4 (zgrada stare banke)
Telefon: 035/621-618

 

LUKAVAC
za područje općine Lukavac
Šef ispostave: dr.sci.Sead Softić
Adresa: Trg slobode bb (zgrada bivšeg ZPP-a)
Telefon: 035/ 553-596

 

SREBRENIK
za područje općine Srebrenik
Še ispostave: Muhidin Bećirević, dipl.ecc.
Adresa: Teritorijalne odbrane bb ( zgrada kod MUPa)
Telefon: 035/ 645-701

 

TEOČAK
za područje općine Teočak
Šef ispostave:

Adresa: Centar bb ( zgrada Općine Teočak)
Telefon: 035/755-834

 

TUZLA
za područje općine Tuzla
Šef ispostave: Besim Džinić, dipl. ecc.
Adresa: Rudarska 72 (zgrada starog Instituta, II sprat)
Telefon: 035/ 286-208

 

SAPNA
za područje općine Sapna
Šef ispostave:
Adresa: 206. Viteška brdska brigada bb (zgrada tržnog-poslovnog centra u Sapni)
Telefon: 035/ 597-219

 

ŽIVINICE
za područje općine Živinice
Šef ispostave: Hamdija Smajić, šef po ovlaštenju
Adresa:Ulica Oslobođenja bb (zgrada bivšeg ZPP-a)
Telefon: 035/775-510

KANTONALNI POREZNI URED GORAŽDE

Rukovoditelj: Behudin Forto, dipl.ecc.
Adresa: Zdravstvenih radnika 22
Telefon: 038/228 540

ŠEMA KPU GORAŽDE pdf

 

POREZNA ISPOSTAVA

 

GORAŽDE
za područje općine Foča i Pale
Adresa: Trg branilaca 2
Šef ispostave: Kazagić Džemila, dipl.ecc.
Telefon: 038/223-928

KANTONALNI POREZNI URED ZENICA

Rukovoditelj: Sabina Pašić, dipl.ecc.
Adresa: Zmaja od Bosne 57 ZENICA
Telefon: 032/402 186

 

POREZNE ISPOSTAVE

 

ZENICA
za područje općine Zenice

Šef ispostave: Sabahudin Ibrahimagić, dipl. pravnik
Zmaja od Bosne 57
Telefon: 032/402-177

 

KAKANJ
za područje općine Kakanj

Šef ispostave: Saud Čobo, dipl. ecc.
Alije Izetbegovića bb (u zgradi Općine)
Telefon: 032/555-123

 

ZAVIDOVIĆI
za područje općine Zavidovići

Šef ispostave: Suada Petković, dipl. ecc.
Safvet bega Bašagića bb (u zgradi Općine)

Telefon: 032/868-250

 

ŽEPČE
za područje općine Žepče

Kralja S. Tomaševića bb
Telefon: 032/880-196

 

MAGLAJ
za područje općine Maglaj
Viteška bb (u zgradi Općine)
Telefon: 032/603-817

 

DOBOJ JUG
za područje općine Doboj Jug
Matuzići 203 brigade 339
Telefon: 032/692-220

 

TEŠANJ
za područje općine Tešanj

Šef ispostave: Neđmija Vilašević, dipl. pravnik
M. Tita bb
Telefon: 032/650-480

 

VISOKO
za područje općine Visoko

Šef ispostave: Sanja Limo, dipl.ecc.
Alije Izetbegovića bb (u zgradi Općine)
Telefon: 032/735-004

 

BREZA
za područje općine Breza

Šef ispostave: Tahir Gavranović, dipl. ecc.
ZAVNOBiH-a 2
Telefon: 032/783-388

 

VAREŠ
za područje općine Vareš

Šef ispostave: Fahra Ćatović, dipl. ecc.
Zvijezda G blok
Telefon: 032/843-075

 

OLOVO
za područje općine Olovo

Šef ispostave: Enes Gurda, dipl.ecc.
Huseina kapetana Gradaščevića bb
Telefon: 032/828-040

 

USORA
za područje općine Usora

Šef ispostave: Damil Garić, dipl. ecc.
Sivša bb
Telefon: 032/893-535

KANTONALNI POREZNI URED LIVNO

Rukovoditelj: Ivica Mišić, dipl.ecc.
Adresa: Splitska bb LIVNO
Telefon: 034 /204-101

 

POREZNE ISPOSTAVE

 

LIVNO
za područje Općine Livno
Šef ispostave: Božo Šuker, dipl.ecc.
Adresa: Centar 2
Telefon: 034/200 294

 

DRVAR
za područje Općine Drvar
Šef ispostave: Marko Banjac dipl.ecc.
Adresa: Titova 15
Telefon: 034/820 087

 

BOSANSKO GRAHOVO
za područje Općine Bosansko Grahovo
Adresa: Maršala Tita 21
Telefon: 034/850 244

 

GLAMOČ
za područje Općine Glamoč
Adresa: Junuza Duruta bb
Telefon: 034/273 081

 

TOMISLAVGRAD
za područje Općine Tomislavgrad
Šef ispostave: Ilija Ćurić, dipl.ecc.

Adresa: Mijata Tomića bb

80240 Tomislavgrad
Telefon: 034/352 892

 

KUPRES
za područje Općine Kupres
Šef ispostave: Ante Zrno, dipl.ecc.

Adresa: Splitska bb

80320 Kupres

Telefon: 034/274 824

KANTONALNI POREZNI URED LJUBUŠKI

Rukovoditelj: Milan Penava, dipl. ecc.

Adresa: Stjepana Radića bb LJUBUŠKI
Telefon: 039/832 625

 

POREZNE ISPOSTAVE

 

ŠIROKI BRIJEG
za područje Općine Široki Brijeg
Šef ispostave: Miro Kvesić, dipl. pravnik
Adresa: Matije Gupca 9
Telefon: 039/704-252

 

GRUDE
za područje Općine Grude
Šef ispostave: Vladimir Šimić, dipl. pravnik
Adresa: Franje Tuđmana 85
Telefon: 039/662-350

 

LJUBUŠKI
za područje Općine Ljubuški
Šef ispostave: Branka Vukojević, dipl.ecc.
Adresa: Fra Matije Divkovića bb
Telefon039/831-963

 

POSUŠJE
za područje Općine Posušje
Šef ispostave: Dinko Ramljak, dipl.pravnik
Adresa: Domovinskog rata bb
Telefon: 039/682-233

KANTONALNI POREZNI URED MOSTAR

Rukovoditelj:  Ajanić Nedžib, dipl. ecc.
Adresa: Ante Starčevića bb MOSTAR
Telefon: 036/327 748

 

POREZNE ISPOSTAVE

 

GRAD MOSTAR
za područje općina Stari Grad Mostar, Mostar Jugozapad, Mostar Jug, Mostar Sjever, Mostar Zapad i Mostar Jugoistok
Šef ispostave: Mehmed Behmen, dipl. ecc.
Adresa: M. Tita 91
Telefon: 036/ 550-043

 

KONJIC
za područje općine Konjic
Šef ispostave: Nikšić Nadija, mr sc.
Adresa: M. Tita 56
Telefon: 036/ 726-240

 

JABLANICA
za područje općine Jablanice
Šef ispostave: Klepo Dževad, dipl.ecc.
Adresa: Trg Oslob. 32
Telefon:036/ 753-421

 

PROZOR-RAMA
za područje općine Prozor-Rama
Šef ispostave. Beljo Branka, dipl.ecc.
Adresa: Kralja Tomislava bb
Telefon: 036/771-092

 

ČITLUK
za područje općine Čitluk
Šef ispostave: Prusina Dragan, dipl. ecc.
Adresa: Kralja Tvrtka
Telefon: 036/642-681

 

ČAPLJINA
za područje općine Čapljine
Šef ispostave: Knežević Branka, dipl.ecc.
Adresa: Ante Starčevića bb
Telefon: 036/ 807-054

 

NEUM
za područje općine Neum i općine Ravno
Šef ispostave: Zoran Džakula, dipl.ing. PTT – šef po ovlaštenju
Adresa: Zagrebačka 47
Telefon: 036/ 880-184

 

STOLAC
za područje općine Stolac
Šef ispostave: Bošković Marija, dipl.ecc.
Adresa: Mihajla Viševića ( u zgradi Doma zdravlja)
Telefon: 036/853-163

KANTONALNI POREZNI URED NOVI TRAVNIK

Rukovoditelj: Ljupko Cvitanović, dipl.ecc.
Adresa: Ruđera Boškovića bb NOVI TRAVNIK
Telefon: 030 791-539

 

POREZNE ISPOSTAVE

 

TRAVNIK
za područje općine Travnik
Šef ispostave: Nusret Mulić, dipl.pravnik
Adresa: Bosanska 102 (blizu Općine)
Telefon: 030/518-806

 

VITEZ
za područje općine Vitez
Šef ispostave: Marinko Vujica, dipl.ecc.
Adresa: Fra Grge Martića bb (preko puta „Besta")
Telefon: 030/711-313

 

NOVI TRAVNIK
za područje općine Novi Travnik
Šef ispostave: Dijana Zlatunić, dipl.ecc.
Adresa:Trg zlatnih ljiljana br.1-Novi Travnik (bivši Zavod za platni promet),
Telefon: 030/791-542

 

BUSOVAČA
za područje općine Busovača
Šef ispostave: Željka Varešković, dipl.ecc.
Adresa: 16. Kolovoza bb (Zgrada Općine Busovača)
Telefon: 030/732-274

 

DONJI VAKUF
za područje općine Donji Vakuf
Šef ispostave: Ema Muratspahić, dipl.ecc.
Adresa: 14. Septembara bb (zgrada Općine Donji Vakuf)
Telefon: 030/260-862

 

FOJNICA
za područje općine Fojnica
Šef ispostave: Zakir Karić, dipl.ecc.
Adresa: Bosanska bb (stara zgrada Općine Fojnica)
Telefon: 030/831-420

 

KISELJAK
za područje općine Kiseljak
Šef ispostave: Mirjana Barunčić,dipl.ecc.
Adresa: Josipa bana Jelačića – APC (zgrada Općine Kiseljak)
Telefon: 030/879-146

 

G: VAKUF – USKOPOLJE
za područje općine Gornji Vakuf – Uskopolje
Šef ispostave: Ibrahim Vukojević, dipl.ecc.
Adresa: 305. Slavne brdske brigade bb ( u zgradi ZAP-a)
Telefon: 030/266-497

 

JAJCE
za područje općine Jajce
Šef ispostave: Mihret Kasum, dipl.ecc.
Adresa: Jakice Altarca 2 ( u zgradi ZAP-a)
Telefon: 030/654-120

 

BUGOJNO
za područje općine Bugojno
Šef ispostave: Safet Kurtović, dipl.ecc.
Adresa: 307. Motorizovane brigade bb (zgrada Općine Bugojno)
Telefon: 030/270-012

 

KREŠEVO
za područje općine Kreševo
Šef ispostave: Branko Tomić
Adresa: Fra Grge Martića 122 (prostor ZAP-a)
Telefon: 030/800-143

KANTONALNI POREZNI URED ORAŠJE

Rukovoditelj: Šaćir Hamzić, dipl.ecc.
Adresa: VIII Ulica 40 ORAŠJE
Telefon: 031/713 827

 

POREZNE ISPOSTAVE

 

ORAŠJE
za područje općine Orašje i za područje općine Domaljevac-Šamac
Šef ispostave: Luja Miličić, dipl.ecc.
Adresa: 3. Ulica 27 (centar grada)
Telefon: 031/712-555

 

ODŽAK
za područje općine Odžak
Šef ispostave: Ana Borbeli, dipl.pravnik
Adresa: Trg 2
Telefon: 031/761-768