Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Obrasci

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ( BS )

Potvrda o rezidentnosti-Obrazac POR-1 (BS )

Zahtjev za utvrđivanje mjesečnog paušalnog iznosa - OBRAZAC  ZMP-1055 (BS)

Uputstvo za sačinjavanje i podnošenje mjesečnog izvještaja - Obrazac MIP -1023 ( BS ,HR, SR )

Zahtjev za izdavanje porezne kartice – OBRAZAC PK-1001 ( BS ,HR ,SR )

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode  - Obrazac ZAOK  (BS , HR , SR )

Prijava komunalne takse -Obrazac PKT

Ovdje možete preuzeti Prijavu komunalne takse -Obrazac PKT  za svaku općinu.

Pojedinačni mjesečni  izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti – OBRAZAC PMIP-1024 (BOS , HRV , SRP ) 

  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »
Stranica 1 od 4

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava