Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Izvještaji

Izvještaji (5)

Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima - OBRAZAC GIP-1022 (BOS, HRV, SRPpdf

Uputstvo za sačinjavanje i podnošenje mjesečnog izvještaja - OBRAZAC MIP-1023 (BS , HR , SR) pdf

Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak - OBRAZAC MIP-1023 (BOS, HRV, SRPpdf

Uputstvo za sačinjavnje i podnošenje pojedinačnog mjesečnog izvještaja -Obrazac PMIP 1024 (BS , HR , SR )

Pojedinačni mjesečni  izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti – OBRAZAC PMIP-1024 (BOS , HRV , SRP ) 

Online uvezivanje priređivača igara na sreću

Elektronsko podnošenje prijava

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Porez na dohodak

Fiskalni sistemi /sustavi