Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnici

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak (BOS, HRV, SRP) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 67/ 08)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 4/ 10)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (BOS, HRV, SRP) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 86/ 10)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (BOS, HRV, SRP) pdf


("Službene novine Federacije" 10/11)

 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (BOS, HRV, SRP) pdf

 

("Službene novine Federacije BiH" 53/11)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (BOS  , HRV , SRP ) 

("Službene novine Federacije BiH", br.20/12)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak ( BS , HR , SR )

Službene novine Federacije BiH broj 27/13

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ( BS ,HR ,SR )

(Službene novine Federracije BiH br.71/13)

Pravilnik o obrascu Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ( BS )

Pravilnik o dopuni pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ( BS , HR ,SR )

"Službene novine Federacije BiH", broj 90/13

Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (BS ,HR SR )

"Službene novine Federacije BiH", broj 45/14

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava