Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o porezu na dohodak

Preuzmite Zakon o porezu na dohodak (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 10/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 9/10)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (BS ,HR ,SR )

Službene novine Federacije BiH br.7/13

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (BS ,HR , SR )

(Službene novine Federacije BiH broj 65/13)

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava