Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Stavovi

Stavovi (1)

Stav o prenosu i priznavanju poreznih gubitaka po prelasku na primjenu novog zakona o Porezu na dobit (BOS) pdf

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava