Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Godišnja prijava poreza na dohodak - OBRAZAC GPD-1051

Godišnja prijava poreza na dohodak - OBRAZAC GPD-1051 (BOS, HRV, SRPpdf

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava