Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o porezu na dobit

Zakon o porezu na dobit (BOS, HRV) pdf

("Službene novine Federacije BiH" 97/07)

Ispravka Zakona o porezu na dobit (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 14/08)

Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH" 39/09)

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava